EU föreslår straffavgift för bilars koldioxidutsläpp


Europakommissionen föreslog på onsdagen nya regler för att tvinga fram minskat koldioxidutsläpp från nya bilar. Syftet är att motverka klimatuppvärmning, minska bränsleförbrukningen för konsumenter och att förbättra den europeiska bilindustrins konkurrenskraft.

Reglerna ställer krav på att personbiltillverkare innan 2012 ska se till att koldioxidutsläppet per bil reduceras till 120 gm per kilometer. Överskridandet av gränsen straffas med en avgift på 20 euro per gram under första året 2012, 35 euro andra året 2013, 60 euro 2014 och 95 euro 2015.

För att erbjuda flexibilitet tillåter reglerna biltillverkarna att sammansluta med varandra för att nå målen med ett genomsnitt på 120 gram per kilometer. Tillverkarna av färre än 10 000 bilar kan förhandla om andra nivåer.

EU vill visa sin handlingskraft i att uppnå Kyotoavtalets mål för minskade koldioxidutsläpp och inför de kommande förhandlingarna fram till 2009 enligt Balifärdplanen.

– För att spela en ledande roll under de kommande två åren måste vi vara trovärdiga. För att vara trovärdiga måste vi genomföra de inhemska åtgärderna, sade EU:s ansvarige för miljö, Stavros Dimas, på onsdagens presskonferens i Bryssel.

Enligt Dimas uppmuntrar de nya reglerna bilindustrin att investera i ny teknik och främja ekologiska innovationer, vilket leder till fler och bättre jobb.

Trots att bilarna blivit renare och snålare har det totala utsläppet från hela vägtransportsektorn ökat.

Vägtransporten är efter kraftproduktionen den näst största källan för växthusgasutsläpp och består huvudsakligen av koldioxid. Vägtransporterna utgör 20 procent av det totala koldioxidutsläppet av vilket personbilarna står för 12 procent.

– Förbättringar på utsläpp i andra sektorer har ätits upp av försämringar inom vägtransporten, sade Dimas.

Orsaken är den ökande trafiken och större bilar. EU kräver att alla sektorer ska bidra med sin del.

Bakom de nya reglerna döljer sig tilläggsregeln som underlättar för tillverkarna av bilarna med högre vikt. Det räcker för tillverkarna av större bilar att de uppnår målet med ett genomsnitt under 130 gram per kilometer. Det betyder att tillverkarna får bygga bilar med utsläpp högre än 130 gram per kilometer om den totala produktionen har ett genomsnitt på mindre än 130 gram.

Den europeiska miljöorganisation för främjandet av hållbar transport, T&E är inte imponerad av de nya reglerna.

– Redan 1995 såg Europa ett behov för målet på 120 gram per kilometer för nya bilar. EU är inte bara för sent ute, utan har också försvagat kravet, sade Jos Dings, chef för T&E på onsdagen.