EU föreslår 1,3 miljarder kronor till ehec-drabbade jordbrukare
Dyra gurkor: Spaniens gurkbönder drabbades hårt av spekulationer om att det dödliga E. coli-utbrottet i Tyskland kom från spanska gurkor. (Foto: Denis Doyle / Getty Images)


I sitt tal i Europaparlamentet, och med en gurka i handen för att ge eftertryck, krävde den spanska företrädaren Francisco Sosa-Wagner på tisdagen ersättning för sitt lands gurkbönder som felaktigt fick skulden för ehec-utbrottet.

Medan europeiska epidemiologer fortfarande försöker identifiera källan till det dödliga utbrottet som nu drabbat över 2400 personer och kostat 25 liv (till idag), hanterar de europeiska politikerna resultatet av den för tidiga varningen som utfärdades av den tyska regeringen.

Tyska ledamöter i Europaparlamentets sammanträde på tisdagen i Strasbourg fick det hett om öronen för att ha orsakat förödelse mestadels för spanska jordbrukare vars produkter har felaktigt identifierats som källan till utbrottet.

Hälsokommissionär John Dalli varnade medlemsstaterna för att dra slutsatser som inte baseras på vetenskapliga bevis.

Tyska ledamoten Peter Liese instämde till att varningar bör utfärdas om det finns oro för hälsan men medgav att varningar i detta fall offentliggjordes för tidigt, enligt ett sammanträdesprotokoll från Europaparlamentet.

En annan tysk företrädare Sabine Wils sade att hennes land misslyckats med att hantera krisen och att ”total förvirring i Tyskland ledde till katastrofala följder.”

På tisdagen sammankallade också Europeiska rådet ett extrainsatt möte i jordbruksrådet i Luxemburg för att diskutera ersättning till jordbrukare som drabbats av den minskade försäljningen och exportförbudet.

En första 150 miljoner euros ersättning föreslogs komma från EU:s jordbruksbudget. Efter översyn och omräkning förväntas en högre siffra tillkännages nästa vecka.

Enbart de spanska lantbrukarna uppskattar att de förlorar 206 miljoner euro i veckan, enligt Spaniens frukt- och grönsaksexportörers förening, rapporterade BBC.

I sitt tal vid en presskonferens i Luxemburg på tisdagen sade Dalli att EU kommer att fortsätta med ”omfattande och ingående utredningar” för att avslöja källan till bakterierna. Han sade också att även om detta måste vara öppet ”får vi inte dra förhastade slutsatser i vår iver att sprida ut information.”

Dalli försvarade likväl det europeiska systemet för livsmedelssäkerhet och kallade det den bästa i världen och att människorna borde inte säga att ”systemen för livsmedelssäkerhet som vi har i Europa inte skulle på något sätt vara effektiva.”

Han fördömde också direkta förbud på europeiska produkter från angränsande nationer och upprepade att utbrottet geografiskt är begränsat till området kring Hamburg, alltså finns det ”ingen anledning i dag att vidta åtgärder på europeisk nivå för att förbjuda en produkt.”

Ryssland har nyligen förbjudit import av färska produkter från alla europeiska länder och försäljningen i hela Europa har sjunkit dramatiskt.

Hittills har man inte bestämt vilka jordbrukare som kommer att få ersättning. Försäljning av gurka, sallad och tomater samt zucchini och paprika har alla lidit förluster. Ersättning kommer sannolikt att bli 30 procent av marknadsvärdet.

Vid tisdagens sammanträde drev jordbruksministrarna på för ökad ersättning för sina odlare, men EU-tjänstemän sade att det är osannolikt att EU kan uppfylla deras krav på 100-procentig ersättning för alla producenter.

Spanska gurkor var de som först misstänktes, sedan tyska böngroddar, men efter ytterligare undersökning testades båda negativt för ehec-bakterier. Intensiv undersökning av livsmedelskedjan fortsätter i ett försök att lokalisera källan till denna elakartade stam av ehec-bakterier.

Översatt från engelska