EU förenklar regler för företag
Charlie McCreevy, EU-ansvarig för intern marknad och tjänster (Foto: CE | Brussels - EC/Berlaymont)


EU vill förenkla bolagsbestämmelser, bokföringsregler och revisorsarbete för att skapa ett företagsvänligare klimat. Arbetet med åtgärdsförslag beräknas bli klart till hösten.

– Om vi vill att europeiska företag ska kunna konkurrera i dagens globala marknad behöver vi minska paragrafrytteriet, sade EU:s ansvarige för intern marknad och tjänster, Charlie McCreevy, i ett pressmeddelande från Bryssels igår.

Bolagsbestämmelser, bokföringsregler och revisorsarbete är tre prioriterade område för översyn. Undersökningar utförda av medlemsländerna har visat att EU-reglerna inom dessa områden orsakar betydande merkostnader för företagen.

EU-kommissionen rekommenderar att ännu inte klara lagförslag stryks eller modifieras och att dagens lagar förenklas.

– Många EU-regler gällande bolagsbestämmelser och redovisning är tjugo år gamla, sade McCreevy.

För att undvika negativa effekter ska ingående analyser och utvärderingar utföras innan några ändringar genomförs. EU uppmanar intressenterna att bidra med förslag och idéer.

Några huvudåtgärder har redan definierats och offentliggjorts i en kommuniké den 12 juli.

Den innehåller bland annat upphävande av EU-regler som berör medlemsländernas interna förhållanden, exempelvis samgående av företag inom ett land. Plikten att informera samt kravet på rapportering och revisorsarbete för små och medelstora företag ska också minskas.