EU-domstolen tog upp ”social turism”
Lokala romer och deras sympatisörer marscherar i Budapest den 19 oktober med banderoller med texten "Roma Pride Day" för att demonstrera mot rasism och diskriminering av romer i Europa. (Foto: Attila Kisbenedek / AFP / Getty Images)


I Storbritannien och Tyskland är frågan om ”social turism” en het potatis. Nu har EU-domstolen gett en tysk stad rätt när en arbetslös rumänsk kvinna stoppades från att få ytterligare bidrag.

Ett EU-direktiv styr den fria rörligheten inom EU och där står att inflyttande EU- medborgare måste ha ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”.

Rumänsk kvinna fick sin arbetslöshetsersättning indragen

Bakgrunden, uppger Europaportalen, är en 25-årig rumänsk kvinna med bara tre års skolgång. Hon kom till Tyskland 2010 men har aldrig sökt arbete och har inte heller arbetat tidigare, trots att hon har arbetsförmåga.

Hennes arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd drogs in av den tyska staden Leipzig. Kvinnan har en son och barnbidraget och bidragsförskotten berörs inte av beslutet i EU-domstolen.

Välfärdsturism inget stort problem enligt tysk rapport

EU-kommissionen har frågat efter bevis på att ”social turism” förekommer i medlemsländerna. Inga länder har dock hört av sig.

Däremot säger en tysk rapport att välfärdsturism inte är något omfattande problem, utan istället tjänar Tyskland på EU:s fria rörlighet.

”Det finns inget missbruk av socialsystemet”, sade Aydan Özoguz, statssekreterare med ansvar för integration i den tyska regeringen i mars i år till Europaportalen.

Men flera stora tyska städer har fått problem, och vid samma tillfälle sade inrikesminister Thomas de Maizière till Rheinische Post:

”I absoluta tal är problemet med missbruk mindre än vad som tidigare utmålats. Regionalt sett, i sex till sju stora städer, är det dock betydande och växande.”

Regler för inflyttande till ett annat EU-land

När det gäller rätt att bo och få bidrag i ett annat EU-land gäller följande:

En person från ett EU-land har rätt att komma till ett annat EU-land och vara här i tre månader, om han bara har ett giltigt ID-kort.

Värdlandet har ingen skyldighet att betala ut arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd och liknande ur dess sociala trygghetssystem.

Efter de tre månaderna måste personen registrera sig hos myndigheterna och uppfylla minst ett av tre krav:

1. Vara anställd eller ha eget företag i värdlandet

2. Ha tillräckligt med tillgångar för att inte belasta värdlandets sociala biståndssystem och ha en giltig sjukförsäkring.

3. Studera eller genomgå yrkesutbildning.

Uppfylls inte något av kraven har värdlandet rätt att utvisa personen.

För att få rätt till ett permanent uppehållstillstånd och därmed kunna få samma rättigheter till det sociala trygghetssystemet som landets medborgare, krävs att EU-medborgaren vistats lagligt i landet under minst fem år utan avbrott.