EU-direktiv mot industrispionage hotar undersökande journalistik
EU:s kommande direktiv mot industrispionage kan hota den grävande journalistiken, menar mediechefer. Den numera daterade spionkameran på bilden har förevisats på en utställning om underrättelsearbete på Archives Nationales i Paris. (Foto: Francois Guillot/AFP/Getty Images)


Ett kommande EU-direktiv som är tänkt att förhindra industrispionage kan försämra möjligheterna att bedriva undersökande journalistik. Flera svenska mediechefer slår larm om hotet mot yttrandefriheten på DN debatt. De kräver av regeringen: ”Agera nu – innan det är för sent!”

Om direktivet går igenom fruktar mediecheferna att det bli olagligt att såväl publicera som skaffa och inneha dokument av värde för reportrars fria och granskande journalistik.

Direktivet hotar på fyra sätt: internationella samarbeten mellan journalister försvåras; det påverkar svenska journalister som arbetar i andra EU-länder; svenska medieföretag riskerar att dras in i rättsprocesser i andra EU-länder med annan lagstiftning än Sverige; och det finns risk att Sverige ”medverkar till regleringar som gör det möjligt att i andra länder inskränka den journalistiska friheten.”

Mediecheferna som skrivit under debattartikeln, Casten Almqvist, vd TV 4-Gruppen, Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Per-Anders Broberg, vd Utgivarna, Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter Hanna Stjärne, vd Sveriges Television och Christel Tholse Willers, vd Utbildningsradion, vill att regeringen påverkar EU så att det görs ett tydligt undantag för journalistiskt arbete i direktiv ”för att skydda rätten till pressfrihet och garantera en fri och granskande journalistik”.

Direktivet, som ska skydda affärshemligheter, förhindra industrispionage och illojal konkurrens förhandlas just nu av EU:s kommission, råd och parlament. Ett förslag väntas inom några veckor. Mediecheferna menar att förslaget går mycket längre än vad som krävs för att uppnå ovanstående syften. Det kan leda till att såväl enskilda reportrar som medieföretag kan få betala stora skadestånd, då privata företags rättigheter kan ställas över de journalistiska rättigheterna..

Den svenska regeringen har hittills accepterat förslaget, då den anser att det är förenligt med de svenska grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

GRANSKNING: Kinas internationella stöldindustri