EU bort från ryskt gasberoende


Två emissioner av ryska statsobligationer misslyckades på onsdagen skriver di. Gasinkomsterna är av vikt för Putin, men EU vill minska dem.

Rysk exportskatt på energi ligger runt 80 procent men invånarna själva har relativt låga inkomstskatter. Det ryska skattesystemet i kombination med att Putin inte kan locka investerare till Ryssland, och uteblivna obligationspengar gör Ryssland ännu mer beroende av inkomster från gasleveranserna.

När Putin bokstavligen klev över Ukrainas gräns trampade han EU på tårna. EU ska i slutet av juni diskutera hur beroendet av rysk gas ska minska. Till exempel genom att  importavtal med andra länder, finansiera gasförråd och bygga ledningar till de mest beroende länderna.

En sak är tydlig ”ett överdrivet beroende av rysk energi gör Europa svagt” det skrev den polske premiärministern Donald Tusk i Financial Times häromdagen.

Tusk vill skapa en europeisk ”energiunion”. En EU-myndighet som ska köpa gas från Ryssland åt alla de 28 länderna. Stryps gasen till ett land ska de andra EU-länderna hjälpa till.