EU bildar en flotta för piratbekämpning
Ett fartyg eskorteras i hamn av NATO utanför Somalias kust den 30 november 2008. 29 000 kubikmeter förnödenheter från World Food Program har eskorterats till Somalia med NATO:s hjälp. (AFP PHOTO / HO / NATO - Luigi Cotrufo)


Europakommissionen bildade nyligen en flotta för att få bukt med de ökade piratattackerna nära Somalias kust och Adenbukten. Det speciella uppdraget avser att hindra och avvisa piratattacker på fartyg som färdas längs Somalias långa kustremsa. Tragiskt nog attackerar piraterna även FN:s fartyg med mat och annan provision till flyktingar i Somalia.

– Piraterna är mycket lättrörliga, de lär sig snabbt och de anpassar sig till nya metoder hela tiden. Därför måste vi också vara kvicka och lära oss av deras tidigare operationer och arrangera våra trupper därefter, sade befälhavaren amiral Philip Jones i en av EU:s sändningar på mötet i Bryssel.

Flottan, som har sitt huvudkontor i Northwood i Storbritannien, kommer att vara rustad med fregatter, flygplan och helikoptrar. Enligt EU:s styrelse har den möjlighet att vid vilken tidpunkt som helst ta fram sex fregatter, tre marina patrullerande luftfartyg och cirka 1200 soldater.

Jones sade att sjöröveri i områdena är ett resultat av staten Somalias misslyckande och att flottstyrkan försöker ”hjälpa till att återställa en viss grad av säkerhet och stabilitet i Somalias vatten”.

Enligt International Maritime Organization (IMO), som är en FN-organisation för utförande och upprätthållande av internationella regelverk för fartyg, har antalet attacker på senare tid ökat och blivit våldsammare. IMO har registrerat 440 attacker sedan 1984 men enbart i år har man rapporterat mer än 120 attacker. Piraterna har beslagtagit 35 fartyg och kidnappat fler än 600 besättningsmän för att få lösensumma. Fjorton fartyg och 280 besättningsmän hålls vid tillfället som gisslan i Somalia. Två besättningsmän har avlidit.

När FN höll informationsmöte den 21 november bad IMO:s generalsekreterare Efthimios E. Mitropoulos stater att ge bistånd till kampen mot ”sjöröveriets gissel” och genomdriva lagar för att straffa lagöverträdare.

NATO har på FN:s begäran avsatt tre fartyg som patrullerar på piratdrabbade områden sedan i oktober.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/eu-naval-operation-pirates-somalia-8275.html