EU bannlyser ryssar
Sergej Magnitskij (Foto: VoA)


EU-parlamentet röstade på onsdagen för sanktioner mot 32 ryska tjänstemän som misstänks vara inblandade i korruptionsavslöjaren Sergej Magnitskijs död, skriver europaportalen.se. Parlamentets utrikesutskott antog redan 2012 en rekommendation att ministerrådet skulle anta sanktioner mot ryska tjänstemän.

Beslutet är främst ett politiskt ställningstagande som rekommenderar EU-kommissionen att frysa tjänstemännens tillgångar och belägga dem med inreseförbud till EU.

Det finns en så kallad Magnitskijlista där alla personer är namngivna. Bland dem finns namnen på dem som anklagas för att vara delaktiga i hans död.

År 2007 började juristen Sergej Magnitskij undersöka investmentföretaget Hermitage Capital på uppdrag av företagets anställda. Det slutade med att han avslöjade en storskalig korruption inom den ryska skatte- och polismyndigheten till ett värde motsvarande 1,2 miljarder kronor.

Hösten 2008 framlägger han bevis på korruption och skattebedrägeri inför en statlig undersökningskommitté. Han får inget gehör från undersökningskommittén utan andra får uppdraget att utreda affären. Istället blir Magnitskij själv gripen och anhållen.

År 2009 fängslas han och i fängelset utsätts han för han fysisk och psykisk terror. Han dokumenterar allt som sker i anteckningar och brev. I november 2009 dör han under oklara omständigheter i fängelset, endast 37 år gammal.

Ryska myndigheter försökte tysta ner fallet och trakasserade samtidigt Magnitskijs familj.

Magnitskijfallet ledde till att USA antog en lag i december 2012 som svartlistar och ger ett tjugotal ryssar inreseförbud i USA.

Ryssland svarade med att förbjuda amerikaner att adoptera ryska barn.