EU använder årligen 12 miljoner djur i experiment


Runt 12 miljoner djur används årligen i EU i forskningssyfte. Detta visar en rapport som framfördes på EU-parlamentets möte i förra veckan. Med rapporten vill man få fram en omröstning för ett direktiv kring forskning på djur. Om direktivet går igenom kommer antalet experimentdjur att begränsas och djurens förhållanden kommer att förbättras enligt EU:s etiska principer för djur.

EU-parlamentets åsikt är att dessa mål måste uppnås utan att forskningen kring allvarliga sjukdomar i Europa hindras, meddelade parlamentets pressavdelning.

Enligt de parlamentsledamöter som antog rapporten vid en första översyn i förra veckan borde alla planerade tester ha krav på etiska bedömningar med hänsyn tagen till den oro som allmänheten kan ha i frågan. EU-parlamentet godkänner förbudet mot tester utförda på stora primater (schimpanser, gorillor och orangutanger) som är utrotningshotade, bortsett från de experiment som är ämnade att bevara dessa hotade arter.

Vissa aspekter av lagförslaget, som drastiskt skulle minska användandet av primater (såsom makaker), kan komma att inverka negativt på forskningen i Europa jämfört med Nordamerika och Asien där reglerna för djurens väl inte är så hårda, säger rapporten. Samtidigt rekommenderar parlamentarikerna att man vidtar åtgärder för att främja alternativa testmetoder.

Parlamentsledamötena stödjer även ett förbud mot att fånga vilda djur för tester. Vilddjuren ska ersättas av andra generationens djur födda i laboratoriet. Det råder tvivel om huruvida man kommer att kunna införa sådana egenkolonier inom en nära framtid, så EU-kommissionen måste utvärdera huruvida de erhållna individerna kommer att vara tillräckliga för forskningsindustrin i EU.

En av huvudpunkterna i rapporten är att reducera antalet tester utförda på djur genom att övergå till alternativa metoder. Enligt parlamentsledamöterna bör EU-kommissionen och EU-länderna bidra till utvecklingen av nya synsätt på experimenten.

På grund av att mandatperioden tar slut i parlamentet var det inte möjligt att diskutera för att å fram till en överenskommelse vid den första översikten av direktivet från ministerrådet innan valet i juni.

Det nyligen invalda EU-parlamentet kommer att behöva godkänna eller ändra det nuvarande parlamentets position och förhandla med medlemsstaterna för att slutföra direktivet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16726/