Ett steg närmare avskaffande av dödsstraffet


I en resolution som antogs av tredje utskottet i FN:s generalförsamling igår uppmanas stater som tillämpar dödsstraff ”att inrätta ett moratorium för avrättningar i syfte att på sikt avskaffa dödsstraffet”. Generalförsamlingen väntas anta resolutionen när den presenteras i plenum i december.

Amnesty, som gläds åt beslutet, menar att den nya resolutionen väger tyngre än någon annan resolution gjort hittills. 1970 och 1977 antogs resolutioner med uppmaningen att det var ”önskvärt” att dödsstraffet avskaffades.

– Detta är ett historiskt beslut och ett stort steg mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet i världen, säger Amnesty.

Resolutionen lades fram av tio länder. Vid omröstningen röstade 99 länder för, 52 emot och 33 lade ner sina röster.

I praktiken innebär resolutionen att länder med dödsstraff uppmanas göra ett uppehåll (moratorium) i avrättningarna under tiden som regler kring dödsstraffet utreds, samtidigt som staterna uppmanas att respektera internationella normer och att stegvis begränsa användningen av avrättningar genom att minska antalet brott belagda med dödsstraff.