Ett överraskande avhopp från det kinesiska kommunistpartiet
De kinesiska tecknen betyder "Lämna det kinesiska kommunistpartiet". (Foto: The Epoch Times)


Klockan 02.30 på morgonen den 10 juli kom ett telefonsamtal från Kina till en jourtelefon på servicecentret för utträde ur det kinesiska kommunistpartiet i Toronto i Kanada. Mannen som ringde sade ingenting, och lade sedan på. Han ringde igen och väntade, och lade på igen.

Volontären Zhang Jing, som ägnar sin fritid åt att hjälpa kineser med att lämna kommunistpartiet, ringde tillbaka två gånger innan mannen började prata. Mannen sade att han var åklagare i Kina och ville lämna kommunistpartiet. Han hade även fått i uppdrag att meddela åtta andra personers utträden, bland andra en biträdande partisekreterare på provinsnivå, samt kadrer inom järnvägsadministrationen och åklagarämbetet. Åklagaren ville också ta avstånd från partiet och dess underorganisationer i sina barns namn.

Ungefär klockan 11 på förmiddagen lokal tid, nio timmar efter det första samtalet, hade åklagaren ordnat med utträde ur kommunistpartiet för sig själv, sina kollegor och sin familj.

Zhang Jing berättade i en senare intervju för Epoch Times att åklagaren till en början lät tvekande, men så småningom kände sig trygg med att prata öppet efter att han fått försäkringar om att han skulle få förbli anonym. Likaså efter att Zhang förklarat sanningen om politiskt känsliga frågor i Kina, som förföljelsen av Falun Gong, och om hur spridd Tuidang-rörelsen blivit. (”Tuidang” betyder ”lämna partiet” på kinesiska).

Mannen hade sagt till Zhang att han i sitt eget arbete som åklagare hade sett mörkret inom partiet. Han var upprörd över den förskingring som höga partitjänstemän sysslade med, hur de skickar sina barn utomlands tillsammans med vad de illegalt tillskansat sig. Åklagaren skyllde också enligt Zhang på det kinesiska kommunistpartiets politik för att många kineser går arbetslösa och att många har det eländigt.

Översatt från engelska