”Ett olympiskt spel eller en olympisk skam?”
Göran Lindblad (m), Lennart Sacrédeus (kd) och Man-Yan Ng, representant för Falun Gong, vid riksdagsseminariet om förtryckta grupper i Kina. (Foto: Zhihe Li/Epoch Times)


Tibetaner, Falun Gong-utövare, kristna, uigurer, mongoler och demokratiförespråkare är några av de grupper som under en lång tid utsatts för brutal förföljelse i Kina. På måndagens hearing i Sveriges riksdag talade representanter från flera av de utsatta grupperna.

– Vi är här för att möjliggöra för dessa vittnen som lidit av det kinesiska kommunistpartiets förföljelse att göra sin röst hörd, sade Lennart Sacrédeus (kd), som tillsammans med Göran Lindblad (m) och Cecilia Wigström (fp) arrangerat mötet, i sitt inledningstal.

Norsang Drikung, ordförande för Tibetan Community in Sweden, redogjorde för händelserna som utspelat sig i Tibet under våren då många fredliga demonstranter fängslats utan rättegång. Han påpekade att denna förföljelse dock inte bara rör sig om några månader eller några år – Kinas kommunistparti (KKP) har förföljt det tibetanska folket ända sedan 1959.

– Vi är tacksamma för allt stöd vi fått men vi måste lösa problemet nu, menade han.

Före detta åklagaren Xiao Rundcrantz som kom till Sverige 1998 har skrivit en bok, ”Röd åklagare”, om den fasa hon upplevde under de 14 år hon arbetade inom Kinas rättsväsende.

Rundcrantz berättar om en man som hade dödat sin hustru, han hade två barn på 4 och 6 år. Hon försökte påverka så att han skulle få ett mildare straff än en dödsdom eftersom barnen skulle bli föräldralösa,men misslyckades.

– Mannen avrättades på allmän plats i sin hemby, han utsattes för stor förnedring. Barnen fick träffa honom innan. Jag var 21 år och min uppgift var att övervaka avrättningen. De satte ett skott i hjärtat. När jag skulle kontrollera att han var död ryckte han till, han var inte död. Han bad om ett skott till.

Hon berättar att de idag börjat använda sig av injektioner till avrättningarna istället för att skjuta de dödsdömda, vilket regimen anser vara ”en förbättring av de mänskliga rättigheterna”.

– Dödsstraff är vanligt för grova brott. En avrättning är inte någon stor sak i Kina.

Wilgot Fritzon, missionsföreståndare för den kristna organisationen ”Ljus i Öster” har nyss kommit hem från en resa till Peking och Kinas södra regioner. Där bevittnade han hur en pastor den 7 maj arresterades för att ha tryckt biblar som inte godkänts av regimen. Poliser hade även stormat ett av Pekings Gospelkyrkas söndagsmöten och fört sju personer till arresten. De anklagades falskeligen för att i kyrkans namn ha bedrivit insamling till jordbävningskatastrofen. De fick betala höga böter för att bli fria.

Den våldsamma förföljelsen av Falun Gong-utövare har pågått i Kina sedan 1999. Ordföranden för European Falun Dafa Association, Man-Yan Ng, berättade att det finns starka bevis för att det existerar koncentrationsläger vilka fungerar som en ”levande organbank” och att regimen gör profit på organ från Falun Gong-utövare. Man-Yan Ng talade även om hur KKP utövar sina förföljelsetaktiker utomlands, till exempel attackerna i New York och Warszawa, som Epoch Times rapporterat om.

– Är det här ett olympiskt spel eller en olympisk skam? frågade han.

Benjamin Kong, läkare från Peking som började träna Falun Gong 1996, slogs ned av två säkerhetstjänstemän en dag 2001 då han delade ut flygblad. Han förlorade medvetandet och fördes bort i en polisbil.

– Jag ville inte uppge min identitet och polisen hotade då med att jag skulle komma till ett ställe från vilket jag aldrig skulle komma ut. Jag förstår nu att det var koncentrationslägren med organbankerna de talade om.

Kong sattes i tvångsarbetsläger där han utsattes för hjärntvätt och alla former av tortyr. Han utsattes för propaganda dygnet runt, han skulle ”transformeras”.

– Man fick välja mellan andlig död och tortyr.

Vittnesmål framfördes även av exilkinesen Chen Maiping, grundare till den oberoende kinesiska Penklubben (IOPC) och uiguren Abdletif som suttit fyra år i ett kinesiskt fängelse, Shinjilt Kherid från Inre Mongoliets Mänskliga Rättighetsfond och ett anonymt kristet vittne från Shanghai. Övriga talare var Göran Lindblad (m) och Petra Lindberg, ordförande för organisatonen Supporting Human Rights in China (SHRIC).