Ett ofritt Kina skapar ekonomiska problem i väst
Kinesiske demokratiförespråkaren Wei Jingsheng menar att det kommuniststyrda Kina inte agerar i enlighet med de internationella spelreglerna för den fria marknaden. (Foto: AFP)


Den kände exilkinesiske demokratiförespråkaren Wei Jingsheng menar att många av de nuvarande ekonomiska problemen härrör från att Kina är en viktig aktör på den globala fria marknaden.

Under en Europaturné som Wei Jingsheng genomförde under december sade han att det faktum att Kina, ett land utan frihet, agerar på den fria marknaden har skapat de ekonomiska problemen i västländerna.

Om västvärlden inte tar bristen på mänskliga rättigheter i Kina på allvar finns det en risk att världens finanskris förvärras, menade Jingsheng.

Den senaste månaden har Wei Jingsheng rest runt i Europa för att prata med politiker i de olika länderna. I mitten av december deltog han i seminarier om Kinas roll i världsekonomin i Italien och i Bryssel. Syftet med Weis turné är att överbrygga klyftan mellan den kinesiska och den västerländska kulturen, genom att utbilda världen utanför Kina om vad som händer i landet.

Wei Jingsheng hävdar att Tysklands ekonomiska kris hänger ihop med en incident nyligen där tidningen Deutsche Welle fick mycket kritik efter att ha agerat till kommunistkinas fördel. Han tror att denna kritik reflekterar ett ackumulerat missnöje över att förre förbundskanslern Gerhard Schröder arbetade för ett  närmande till Kina de sista åren, något som skadat tyska affärs- och arbetstagarintressen.

–  Medan de stora kapitalisterna tjänat pengar varje dag, har många arbetare förlorat jobben och små och medelstora företag har gått under, förklarade Wei Jingsheng, angående konsekvenserna av Tysklands ökande handel med Kina.

Wei betonade att denna ekonomiska nedgång orsakats av agerande inom det pro-kinesiska lägret i Tyskland. Han avslöjade också att flera tyska politiker håller med honom om att det behövs en stor förändring av den tyska politiken.

Att låta Kina – ett inte särskilt fritt land – löpa fritt på den fria marknaden är som att låta bli att behandla en elakartad cancertumör,  säger Wei Jingsheng.

Han sade också att deltagandet av Kina, som saknar mänskliga rättigheter och inte följer internationella standarder för arbetarrätt och miljöfrågor, på den internationella marknaden kommer att bli som en cancersvulst som förgör både sig själv och andra.

Wei anser att närvaron av mänskliga rättigheter, lagar och miljöregler är förutsättningar för en sund ekonomisk utveckling.

Fakta Wei Jingsheng

Kinesisk demokratikämpe, född 1950, som suttit fängslad i 18 år efter att 1978 ha skrivit på en väggtidning i Peking att Kina behövde den ”femte moderniseringen” – demokratisering. Wei Jingsheng lever nu i exil i USA, dit han tvingades flytta efter att ha släppts ut fängelset 1997.

Wei Jingsheng har fått flera internationella utmärkelser, bland annat Olof Palmepriset 1994 och Sacharovpriset 1996. Han är en av de mest betydande förespråkarna för ett slut på det kommunistiska enväldet i Kina.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9143/