Ett magert 2013


Svagare tillväxt och högre arbetslöshet. Så ser finansdepartementets nya prognos ut för svensk ekonomi 2013 och 2014.

– Det blir allt tydligare att krisen i Europa och utvecklingen i USA igen slår mot jobb och tillväxt i Sverige. Vi kan förvänta oss ett magert 2013, sade finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

På grund av den negativa tillväxten i euroområdet och osäkerhet kring USA:s offentliga finanser försvagades världsekonomin under hösten. Ökat antal varsel och osäker hushållsekonomi har minskat på konsumtionen.

Den minskade efterfrågan har slagit hårt mot svensk importindustri och andra svenska företag. Under oktober och november steg antalet varsel avsevärt, och utsikterna på arbetsmarknaden vid årsskiftet ser dyster ut. Situationen väntas förbättras först i slutet av 2014.

Den minskade aktiviteten i ekonomin leder till att statens skatteintäkter sjunker, samtidigt som utgifter för till exempel arbetslöshetsersättning stiger. Därmed ökar underskottet.

Borg tror dock att man kommer att kunna hantera försämringar i ekonomin utan att tvingas skära ned eller höja skatterna.