”Ett kidnappnings- och utpressningssystem”
George Karimi på sin första permission i Sverige 2011


Bakgrund: Affärsmannen George Karimi bedrev import- och exportverksamhet med kläder och livsmedel och reste regelbundet till Kina. En dag 2003 i Peking gick han för att besöka en vän. Det slutade med att Karimi hamnade i kinesiskt häkte med motiveringen att hans vän var under utredning och att han därför skulle hållas kvar tills utredningen var klar. Karimi blev senare anklagad för tryckning och försäljning av falska dollarsedlar och pekades ut som chef för en liga. Trots den kinesiska domstolens bristande bevisning och ett kronvittne som intygade att Karimi var oskyldig, dömdes han av en kinesisk domstol till livstids fängelse för ekonomisk brottslighet. Karimi har snart suttit fängslad i tolv år, varav sju år i Kina och fem år i Sverige. Detta är den avslutande femte delen i Karimis berättelse om sin fängelsetid i Kina.

Läs tidigare delar här:

Del 1          Mirakel om du ”kommer levande ut från kinesiskt häkte”

Del 2      En väska full med falska dollarsedlar

Del 3         ”Att överleva var min protest”

Del 4        ”Advokaterna var mer observatörer än advokater”   

I Beijing Prison no. 2 satt flera av Karimis cellkamrater oskyldigt fängslade istället för de verkliga gärningsmännen som antingen hade köpt sig fria eller flytt från polisen. Karimis fru Shahla insåg att hon hade betalat hundratusentals kronor till advokater som inte kunde utföra sitt arbete i kommunistpartiets rättsystem. Karimi fick sedan ett erbjudande som påminner om kronvittnet Milaps deportering. Karimi erbjöds att deporteras till Sverige i utbyte mot en stor summa pengar.

När Karimi flyttades till Beijing Prison no. 2 satt där ett 20-tal utländska fångar. På fyra år ökade antalet utlänningar i fängelset till bortåt 150. Karimi hade hört att fler väntade i kinesiska häkten på att bli förflyttade till fängelset.

– Fångar blir objekt för dem. Antingen för att förhandla med eller för att skapa en relation med ett land, eller så försöker de få pengar från familjerna. Det är ett kidnappnings- och utpressningssystem, säger Karimi.

Karimi berättar att polisen använder interners familjer för att få fram erkännanden. En tidigare cellkamrat satt i fängelse istället för sin chef som var anklagad för ett ekonomiskt brott. Chefen hade betalat fem miljoner kronor till polisen och en anställd på företaget fick bli syndabock. När cellkamraten vägrade att skriva under en bekännelse hotade polisen med att arrestera dennes mor. Cellkamraten berättade för Karimi att det var bättre att han satt i fängelset än modern. Han tvingades skriva under bekännelsen.

– Kinesiska regimen vill vara på den säkra sidan och vill kunna säga ”se här, de har erkänt sina brott”, säger Karimi.

En annan kinesisk man satt i fängelse istället för sin bror. Brodern hade begått ett ekonomiskt brott och flytt från Peking. Polisen fängslade en familjemedlem i hans ställe. Det var ren kidnappning.
Polisen sade till familjen att de kommer att släppa den oskyldige brodern när den skyldige återvänder.

– Det här är mycket vanligt eftersom ingen ifrågasätter polisen i Kina. De står över lagen utom när något kommer ut offentligt. Då agerar kinesiska regimen så att det ser ut som att de vill skipa rättvisa, men det är bara show, säger Karimi.

Skyhöga advokatarvoden

Ur UD:s dokument: ”Ambassaden har frågat dem [King& Capital Lawyers] vad som är vanliga kostnader för dylika fall och de har uppgett siffror mellan 500.000-1.000.000 SEK för skickliga advokater och även mer vid anlitandet av toppadvokater.”

Karimis fru Shahla kom i kontakt med en kvinnlig advokat, enligt henne den enda som var uppriktig. Advokaten kunde tänka sig att ta sig an Karimis fall men gav också inblick i svårigheterna. Bland annat berättade hon om ett tidigare fall med en dödsdömd man, där hon endast fick träffa sin klient en gång före rättegången.

När Shahla insåg att advokaten inte kunde göra någonting för Karimi krävde hon pengarna tillbaka.
– Jag har räknat ut att jag betalade cirka 290 000 kronor till advokaten och fick tillbaka cirka 100 000 kronor, säger Shahla.

Under Karimis häktes- och fängelsetid i Kina anlitade Shahla tre advokater. För Mr Zhao Yong Xuan och hans engelsktalande medhjälpare, Ms Xu Ling betalade Shahla 350 000 kr. Advokat Han Bing ville ha 600 000 kr för att föra Karimis talan i den fortsatta processen. Han fick 250 000 kr och mer om Karimi skulle friges.

Mutor

Ur UD-dokument: ”Han lät förstå att han har lärt sig systemet i fängelset och att han klarar sig genom mutor. Allt är prissatt. Ambassaden får även vidarebefordra böcker, tidningar, kryddor, hygienartiklar m.m. i begränsad omfattning. Karimi berättade att vakterna förser sig först men det är inget att göra något åt. Om man klagar till sin ambassad så straffar det sig omedelbart.”

Maten i häktet och fängelset var densamma varje dag: kinakål och gammalt ris. Karimi berättar att riset luktade gammalt och att han ofta väntade tills han blev vrålhungrig för att kunna sätta i sig det. Shahla betalade 10 000-15 000 kronor per år för att Karimi skulle få en måltid var sjätte vecka när han träffade ambassaden.


Angående Svenska statens olagliga registrering av Karimi. I dokumentet under punkt 4 står det att det förväntas rapportera till Kina angående domens upprätthållande och fångens uppförande.

Angående Svenska statens olagliga registrering av Karimi. I dokumentet under punkt 4 står det att det förväntas rapportera till Kina angående domens upprätthållande och fångens uppförande.

En majdag 2007 fick Karimi ett inofficiellt erbjudande. Han blir erbjuden möjligheten att deporteras från fängelset i Kina till Sverige för en summa pengar. Det hela skulle följa vissa rutiner. I UD:s dokument står det att: ”2 miljoner USD har inofficiellt satts för hans frigivande. Man betalar för läkarintyg från fängelsets läkare som uppger en diagnos som utgör grund för deportering t.e.x HIV”.

Deporteringen för tankarna till kronvittnet Milaps deportation till Indien. Men det blev ingen deportering för Karimi och erbjudandet förblev endast en notering i UD:s dokument eftersom han inte hade pengarna.

Inför ett kommande svenskt högnivåbesök i Kina 2008 skrev Karimi brev till dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt. Han hade tidigare skrivit två brev till utrikesministern i förhoppning om att hans överföringsprocess skulle kunna påskyndas. Även Karimis ena dotter skrev ett brev till Bildt.

Karimi blev förste svensk att dömas till livstids fängelse i Kina. Han blev också förste svensk att förflyttas från ett kinesiskt fängelse till ett svenskt utan att det finns något överföringsavtal mellan Kina och Sverige.

– Ända till sista dagen när jag tog mina kläder och kom ut från avdelningen trodde endast två eller tre personer på att jag skulle bli förflyttad. Vi var 150 utlänningar och ingen trodde på det, inte ens jag själv.

Förflyttades till svenskt fängelse

I Sverige placerades Karimi på Kumlaanstalten, som har hög säkerhetsklass. Det togs ingen hänsyn till den bristande bevisningen i kinesisk domstol, Milaps vittnesmål under ed om att Karimi är oskyldig, svenska ambassaden i Pekings insyn i fallet och att det kinesiska rättssystemet inte är oberoende utan ligger under kommunistpartiets kontroll (enligt UD:s egen rapport om mänskliga rättigheter).

Sveriges regering valde att upprätthålla den kinesiska domen i Sverige och även registrera Karimi under hans permission i Sverige. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) menade att registreringen var olaglig och anmälde Svenska staten för grovt tjänstefel och olaglig övervakning av George Karimi till polisens interna utredningar och till justitiekanslern (JK). Förundersökningen lades ner av chefsåklagaren med motiveringen att ”Åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet”.


George Karimis dotters brev till dåvarande utrikesminister Carl Bildt 2007, då var hon 14 år.

George Karimis dotters brev till dåvarande utrikesminister Carl Bildt 2007, då var hon 14 år.

Ett dokument visar att övervakningen på Karimi i Sverige skedde på Kinas begäran. I ett dokument från Utrikesministeriet i Kina till svenska ambassaden står det att Sverige ska lämna följande löften till Kina: ”4. Rapportera till Kina angående domens upprätthållande och fångens uppförande.”

– Jag ringde till UD och frågade ”Vad är det här?” De svarade att det ligger inte i våra händer nu, det ligger på kriminalvårdens ansvar. Vi har gjort vårt arbete, vi förde honom hit, säger Shahla.

– Den här kinesiska domen strider mot såväl svenska regler som Europakonventionen mot mänskliga rättigheter. Det är solklart för mig, säger advokat Jan Södergren. Intresset är ju helt uppenbart, säger jag utan att veta. Om de inte skulle honorera det här så skulle de kinesiska myndigheterna inte gå med på liknande saker för efterföljande svenska medborgare.

Karimi sitter fortfarande fängslad och friges i november 2015. Då har han suttit fängslad i 12 år varav 7 år i Kina och 5 år i Sverige. Karimi sökte benådning i Sverige 2012 och 2013 båda gångerna avslogs ansökan.

1992 kom George Karimi till Sverige med FN-pass från Armenien och fick svenskt medborgarskap 1999. Han är gift och har två döttrar som idag är 18 och 22 år.

Fakta

I juli 2010 förflyttas Karimi från kinesiskt fängelse till Sverige och sätts på anstalten i Kumla med hög säkerhetsklass.
Ett motsvarande straff i Sverige skulle ge 2 år och 8 månaders fängelse.

Xiao Rundkrantz bok ”Röd Åklagare” handlar om hennes tid som åklagare i Kina. Enligt boken är åklagarna i Kina 80% från armén och över 90 % har aldrig studerat juridik på universitetet.
Xiao Rundkrantz lämnade sitt arbete som åklagare i Kina för att fly till Sverige.

Advokat Jan Södergren har läst George Karimis UD-dokument och kinesiska domar. Han arbetar med brottmål och är särskilt specialiserad på europarätt och är en av få advokater som vunnit mot Sverige i Europadomstolen.