Ett kärnkraftverk i Japan har exploderat
Rök och ånga kommer från atomanläggningen Fukushima 1, efter en explosion på lördagsmorgonen som förstörde väggar och tak på kärnkraftsanläggningen 25 mil nordost om Tokyo. (Foto: AFP/Ho/Nhk)


Kärnkraftverket Fukushima 1 i Japan, exploderade på morgonen, cirka 9.30 svensk tid, i sviterna av gårdagens jordbävning.

Tidigare rapporterade japanska strålskyddsinstituet om risk för härdsmälta i ett kärnkraftverk i närheten av Tokyo. Man hade haft problem med nedkylningen av anläggningen på grund av dålig strömtillförsel efter jordbävningen. Kraftbolaget förnekade att konsekvenserna skulle vara så allvarliga. Trycket på reaktorerrna hade byggts upp och man släppte därför medvetet ut radioaktiv ånga för att minska på trycket, menade man. 

Vid explosionen har minst fyra personer ur personalen skadats. Man vet ännu inte omfattningen av eller hur stora skadorna kan bli av den radioaktiva strålningen, men vädret kommer att ha en stor betydelse. 

Området är evakuerat och av de cirka 30 miljoner människor som bor där har 50 000 uppmanats att lämna platsen.