Ett holländskt initiativ mot vår plastiga värld
Guy Newey Doug Woodring, entreprenör och naturvårdare, tittar på skräpet som samlats på en strand på den södra sidan av Hongkong den 7 maj 2009. Enorma öar med plastskräp flyter i haven men också i mindre vattendrag - ett fenomen som holländarna med hjälp av en designad plastval tagit upp kampen mot. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


I Amsterdam har en ny tradition fötts – plastfiske.

Den första söndagen i september fiskade hundratals frivilliga upp plast från landets vattendrag som ska användas till att bygga en plastval. En lokal båtdesignbyrå har designat plastvalen, en pråm på 12,5 gånger 4 meter, med plats för 15 till 20 personer.

Hundratals plastfiskevolontärer har hittat cirka 100 000 plastflaskor i stadens kanaler och andra områden utomhus. De kommer att krossas och formas till plastplattor att bygga pråmen med. Plastvalen väntas ta form i mars 2014 och den kommer att ta ut folk på ”anti-plastsoppturer”.

Ökända skräpöar har bildats genom stora långsamma virvlar i världshaven – Great Pacific Garbage Patch är en av dem.

Miljögrupp 5 Gyres vill öka medvetenheten om de fem viktigaste ”plastöarna” och andra skräpområden som bildats av havsströmmar över hela världen. Nu rapporteras det att ”plastsoppa” av mikroplast har bildats även i mindre vattendrag.

Dessutom finns mikrokorn av plast, som används i ansiktsprodukter, både i haven och sötvattendrag.

Forskare har nyligen funnit att även Lake Michigan och Lake Geneva i Schweiz, där man inte kan se några plastskräpöar, är förorenade av mikrokorn av plast.

Plastsoppan är ohälsosam för vilda djur på flera nivåer i näringskedjan – och därmed påverkas även människors hälsa när gifter kommer in i livsmedelskedjan.

Mikroplasten är som svampar och suger upp organiska föroreningar till exempel bekämpningsmedel. De äts av fåglar, fiskar och sköldpaddor och liknande.

Initiativ som plastvalen inspirerar till förändring. Ett liknande projekt i Japan, project Kaisei, använder en båt gjord av skräp för marina plastforskningsexpeditioner.

Plastvalen kommer också att samla in pengar till ändamålet. Med en donation på 10 euro  får givaren sitt namn på valpråmen. För en donation på 2500 euro får man en dagslång expedition med pråmen för 20 personer.

En del lösningar mot plastsoppan är enkla, som att minska på plastskräpet, ta med en egen kasse istället för att använda plastkasse i affären. Ta en egen mugg istället för plastmuggar.  Återvinn och hjälp till att städa stränder.

Översatt från engelska