Ett framgångsrikt OS skyndar på Kinaregimens kollaps
En jublande flicka vid avslutningsceremonin i Peking-OS. (Adrian Dennis/AFP/Getty Images)


Den kinesiska kommunistregimen har spenderat 42 miljarder dollar för att säkerställa att de olympiska spelen i Peking blir ”de bästa spelen någonsin”. Många människor betraktar OS som något positivt för den kinesiska kommunistregimen och ett sätt att rädda regimen från en fullkomlig kollaps. Professor Showing H. Young från Taiwan har dock en helt annan syn på saken.

– Ju mer framgångsrika olympiska spelen i Peking blir, desto närmare är den kinesiska kommunistregimen sin kollaps, säger professor Young.

Young är docent på Institutionen för business management på National Sun Yat-Sen University i Taiwan. Han är en av de mest framträdande akademikerna i Asien och har studerat och lärt ut den kände management-gurun Peter M Senges tankar om en lärande organisation och ”den femte disciplinen”.

Professor Young har gjort en strålande analys och prognos beträffande Kinas nutid och framtid med utgångspunkt från systemanalys. Den här artikeln är en reflektion efter samtal med Young.
 
Den kinesiska kommunistregimen har gjort en fullständig satsning på att sätta upp en fin föreställning. Många har upplevt att olympiaden i Peking på ett framgångsrikt sätt har visat upp ett blomstrande Kina. Det faktum att Kina lyckades anordna ett så komplext arrangemang och det faktum att Kina vann 51 guldmedaljer har använts av regimen för att polera på sin legitimitet genom att spela på den kinesiska nationalismen och stoltheten. Således har man bevisat för världen, och än mer för sitt eget folk, att kommunismen verkligen fungerar och att Kina har växt fram till en stark global stormakt tack vare kommunistregimen.

Många i Väst har redan valt att rida med i Kinas dundrande ekonomi och har antagit att den ekonomiska tillväxten och den fria marknaden måste leda till demokrati och ett fritt samhälle. Sådana förändringar kommer till slut att gynna alla, både kineser och människor i andra länder, och därför skapa en vinn-vinn-situation. Pekingolympiaden tycks därmed ha uppfyllt sitt syfte.

Professor Young sänder med anledning av detta ett varningsmeddelande:

– Ju mer den kinesiska kommunistregimen pressar på den ekonomiska tillväxten, desto fortare kommer regimen att kollapsa.

För många kineser är det visserligen en dröm som blivit sann att få bevittna hur Kina tar plats i centrum på världsscenen men olympiaden i Peking åstadkoms till ett högt pris i form av människoliv och människors välbefinnande.

Förutom den enorma mängden pengar och resurser som har lagts på förberedelserna inför olympiaden i Peking har regimen begått allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Boende har vräkts med våld för att ge utrymme för olympiaden, arbetskraftinvandrare samt studenter som inte kommer från Peking har drivits bort med våld och appellerande människor har gripits och förts ut ur Peking. Regimen har också skärpt sin policy för visum och på så vis hotat turismen.

Faktum är att Kinas värdskap av de olympiska spelen är ett typiskt exempel på att skjuta bördan framför sig. Den kortsiktiga uppgiften att anordna de olympiska spelen har temporärt lindrat de många politiska och sociala problemen som Kina har lidit av under lång tid. Dessa olösta problem kommer emellertid att bli värre med tiden och så småningom leda till ännu större problem.

Young har analyserat Kinas nutid och framtid genom att använda både traditionellt linjärt tänkande och otraditionellt icke-linjärt tänkande. Resultaten är helt olika.

Vid linjärt tänkande analyseras ett system med en rät linje, och förutspår framtiden genom att extrapolera trenden i dåtid in i framtiden. De flesta människor prognostiserar Kinas framtid på det här sättet. Till exempel baseras prognosen om en stark ekonomi i framtiden på den nuvarande snabba ekonomiska tillväxten.

I icke-linjärt tänkande betraktar man hela bilden och studerar förändringar över en lång tidsperiod, i motsats till att bara fokusera på olika delar under en kort tidsperiod. Istället för att fokusera bara på det ekonomiska tillståndet ser icke-linjärt tänkande på hur de ekonomiska, sociala och politiska förhållandena i Kina är sammanflätade.

Med utgångspunkt från ett icke-linjärt tänkande kan stabiliteten i ett land representeras av en trebent stol där de tre benen motsvarar de sociala, politiska och ekonomiska förhållandena i ett land. En trebent stol riskerar att falla om den har ett svagt ben.

Kina har upplevt en fenomenal ekonomisk tillväxt sedan de ekonomiska reformerna började men de politiska och sociala reformerna har hamnat långt efter de ekonomiska reformerna. Att överdrivet värdera och stärka ett enskilt ben accelererar följaktligen bara kollapsen av den trebenta stolen.

Det är sant att det kinesiska folket nu lever i större välstånd. Med välståndet har emellertid korruption kommit in och i och med korruptionen har det blivit ett faktum att endast en liten grupp människor får ta del av välståndet.

Det ojämnt fördelade välståndet orsakas av ekonomiska orättvisor, vilket är Kinas största problem. Ekonomiska orättvisor är resultatet av ett orättvist rättssystem, som i sin tur är ett resultat av en orimlig politisk struktur. Följaktligen är den politiska struktur roten till Kinas problem.

För att lösa Kinas problem måste regimen göra framsteg på ett systematiskt och holistiskt vis på samtliga tre områden, det vill säga de politiska, sociala och områdena, istället för att begränsa framstegen till den ekonomiska strukturen. Den kinesiska regimen har dock varit motvillig till politiska framsteg.

Det är dock osannolikt att politiska framsteg sker under en totalitär regim. I Peter Druckers bok ” The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism” påpekas att om en ledare i totalitära regimer som Nazityskland och andra fascistregimer och kommunistregimer vill implementera bättre politiska system så blir han bekämpad av andra. Detta beror på totalitarismens natur, som innebär att ”strida”.

Peter Drucker menade också att det inte är sannolikt att en totalitär regim förändrar sin totalitarism och förbättrar sitt politiska system. Följaktligen är det omöjligt för det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att förbättra sitt politiska system.

Alltgenom KKP:s historia har de som förespråkat politiska reformer, som Liu Shaoqi, Hu Yaobang, och Zhao Ziyang, samtliga misslyckats och bestraffats för sina ansträngningar.

Det är därför omöjligt för Hu Jintao att pressa fram några politiska reformer i Kina eftersom hans relation med KKP är sådan att han och KKP drar nytta av varandra. KKP är till sin natur mycket ondskefullt och partinaturen dikterar de oundvikliga och ständiga striderna inom det kommunistiska systemet.

KKP kontrollerar människor genom rädsla. Trots det har drivkraften för en kollaps redan genererats i Kina. När människor övervinner rädslan med det mod som kommer från moralen kollapsar en totalitär regim på ett ögonblick.

Ett viktigt sätt för en totalitär regim att sitta kvar vid makten är att kontrollera media. Kollapsen för Sovjetunionen inträffade eftersom människor började protestera mot regeringen och på grund av information från omvärlden.

Peter Drucker sade en gång, ”En Coca-Cola-reklam är ensamt tillräckligt för att sänka den kinesiska kommunistregimen”. Varför? Eftersom den kinesiska kommunistregimen konstant ljuger för sitt folk och berättar hur dåligt det är i ett fritt och demokratiskt samhälle. Kineserna har dock med egna ögon sett i reklamen för Coca-Cola att människor i västvärlden lever ett mycket bra liv. Lögnen de levt i har därmed slagits sönder.

Historien har visat att när en totalitär regim kollapsar så kollapsar den på mycket kort tid. De totalitära regimerna Sovjetunionen, Östtyskland och Rumänien kollapsade till exempel på bara några månader.

Professor Mark R Beissinger, expert på Sovjetunionens sammanbrott, har skrivit boken ”Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State”. I bokens första kapitel som har titeln ”Från det omöjliga till det oundvikliga” konstaterar han att de flesta människor, bland andra många experter, trodde att det var en omöjlighet att Sovjetunionen skulle sönderfalla. Men när väl Sovjetunionen kollapsade började många människor säga att det var oundvikligt att det skulle hända.

En totalitär regim sitter kvar vid makten genom att kontrollera människor med rädsla och när kollapsen sker så händer det på ett ögonblick. Detta kallas för fjärilseffekten, som innebär att en fjärils vingslag genererar en luftström som tycks obetydlig under lång tid men att luftströmmen så småningom utvecklas till en tornado. Om det tar 30 dagar att utveckla en tornado så verkar allt tyst och lugnt de första 25 dagarna, men tecken på lågtryck och tornado börjar utvecklas de sista fem dagarna.

Detsamma gäller KKP:s kollaps. Drivkraften har utvecklats långsamt och stegvis. Men bara ett fåtal, som Peter Drucker, har insett och förutspått att KKP så småningom kollapsar helt plötsligt.

Att skapa frihet och demokrati i en totalitär regim är inget som sker automatiskt. Det krävs en kombinerad insats av samhälle, media och lagstiftande församling för att skapa det moraliska modet att göra motstånd mot en totalitär regim.

Många västerländska länder har attraherats av handel med Kina eftersom Kinas växande befolkning och ekonomi innebär en stor marknad för varor och tjänster. Men trots att Kina håller på att bli en global ekonomisk stormakt är det inte något idealiskt land för detta. För det första kontrolleras landet av en totalitär regim som godtyckligt kan hota den fria och hederliga handeln.

För folket i Kinas skull och med hänsyn till övriga världens vilja att handla med Kina borde därför en reformering av Kinas politiska system prioriteras.

Epoch Times har skapat en plattform för det kinesiska folket att träda ut ur KKP. Den globala rörelsen för att träda ut ur KKP har hittills inspirerat 43 miljoner kineser att ta avstånd från alla sina band med KKP. Kärnan i rörelsen är att låta människor förstå KKP:s sanna natur. Många människor har insett att KKP:s sanna natur innebär att ljuga och döda och att man har egenskaperna av en ondskefull sekt och ett politiskt skurkbeteende. Folk har därför slutat stödja KKP.

Drivkraften från den omfattande vågen av utträden från KKP har skapats långsamt och gradvis. KKP är hotat av denna fredliga men ändå mäktiga rörelse och står nu inför en överhängande risk att sönderfalla.

Många osjälviska och modiga människor har banat vägen för denna rörelse att träda ut ur KKP. Det som verkade omöjligt blir nu en oundviklighet om världen samlas för att stödja rörelsen. Ett fritt och demokratiskt Kina utan KKP är en vinn-vinn-situation inte bara för det kinesiska folket utan även för övriga världen.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/opinion/china-olympics-regime-collapse-4963.html