"Ett exceptionellt år" för jordbruk i franska regionen Île de France
Skörden i Ile-de-France är ovanligt stor i år men proteinkvalitet är betydligt lägre. (Foto: Jacques Demarthon/AFP/Getty Images)


Det här året tycks bli ett ovanlig bra år för jordbruket i den franska regionen Île-de-France. Med inte mindre än 11,9 miljoner invånare, eller 19 procent av landets befolkning, skulle kan man lätt kunna tro att regionens jordbruk är nästan obefintligt.

Île-de-France utgörs av åtta departement, varav staden Paris intar en särskilt framträdande roll. Invånarna i Île de France bor bara på 21 procent av regionens yta. De övriga 79 procenten fördelas mellan skog och skogsmark (23 procent), jordbruksmark (50 procent) och annat (6 procent).

De viktigaste grödorna är spannmål som vete, majs eller korn, oljeväxter som raps, och rödbetor. Trädgårds- och grönsaksproduktionen har gått ner efter 1988 men finns fortfarande kvar i Paris förorter. Det som odlas mest är vattenkrasse och persilja och sallat.

År 2014 blir ihågkommet för en ovanligt bra skörd. De exceptionella väderförhållandena – en för regnig höst, avsaknad av frost i vintras och en torr vår – var gynnsamma för grödorna, men har även bidragit till att kvalitén på spannmål och proteinvärdet har försämrats.

På hemsidan av Terre-net.fr kan man läsa att "medan avkastningen verkar vara bra för raps, korn och vete har kvalitén oroat odlarna och de som ska lagra dessa grödor".  Tjugo procent av vetet, som har skördats hittills i grevskapen Essonne, Yvelines, och Val-d’Oise, visar att näringskvalitén har försämrats.

Eftersom hälften av den franska produktionen är inriktad på export, skulle denna kvalitetsförsämring istället gynna de stora veteproducenterna från de ryska slätterna och Svarta havet.

Kvalitéförsämringen kan ha orsakats av det intensiva jordbruket och bekämpningsmedel som utarmar jorden varje år.

Dessutom är odlarnas största bekymmer urbaniseringens utveckling. Île de France har förlorat 100 000 hektar jordbruksmark de sista 50 åren för att Paris expanderar. Varje år omvandlas 2 000 hektar till stadsområden.

På Montessonslätten finns det exempelvis jord som är särskilt lämpad för grönsaksodling. Men den bördiga jordbruksarealen står inför hotet att omvandlas till en utvecklingszon, samtidigt som regionen har andra lediga arealer.

I ett försök att främja handeln direkt mellan producent och konsument, arrangerar grevskapets jordbruksbyrå i Ile de France många projekt för att underlätta kontakten mellan boende och odlare i regionen.

Exempelvis ordnas möten mellan stad och landsbygd för att grundskoleelever i grevskapen Val d’Oise, Yvelines och Essone, skall upptäcka lantbruksyrket.

Den 18-19 oktober kommer ”Smakpromenader” att bjuda in familjer att besöka någon av de 87 deltagande gårdarna för att upptäcka och smaka deras lokala produkter.

Postkontoren i grevskapet Yvelines avser att leverera lådor med frukt och grönsaker som beställts från små lokala producenter, direkt till folks hem. Om denna erfarenhet visar sig vara framgångsrik kommer den att utvidgas till andra regioner inom Ile de France.

Läs artikeln på franska.