Etiska varor fortfarande attraktiva trots lågkonjuktur
Kaffeskörd i Kenya. Detaljhandel av Fairtrades varor såsom te, kaffe och choklad har bibehållit sin attraktion när konsumenterna söker miljömässigt godkända och etiskt producerade varor. (Foto: Tony Karumba / AFP / Getty Images)


Den globala finansiella åtstramningen kan ha skickat kalla kårar över hela detaljhandeln, men ett område som förväntas förbli motståndskraftigt är Fairtrademarknaden.

En studie av internationellt PR-företag Edelman identifierade starkt konsumentstöd för etiska, miljömedvetna företag trots lågkonjukturen.

Resultaten stöds av en färsk rapport från den internationell tejätten Unilever, som gjort en egen undersökning och fann samma oro bland konsumenterna för etiska och hållbara produkter.

I Edelmans rapport ”gott syfte” intervjuades 6 000 personer i tio länder och man fann att mer än två tredjedelar av de tillfrågade skulle förbli lojala mot varumärken som hade ett engagemang för sociala ändamål, trots en åtstramning i finanserna.

”Tre fjärdedelar sade också att de vill köpa märken som ger bidrag till hedervärda ändamål”, visade rapporten.

Resultaten av Edelmans studie antydde att konsumenterna behövde mer substans i marknadsföringskampanjer, där 63 procent tyckte att varumärken spenderade för mycket på reklam och borde i stället lägga mer till goda ändamål.

Kvinnor är mer benägna än män att ta ställning till etiska produkter, dock endast marginellt. 75 procent av kvinnorna respektive 70 procent av männen säger att om ett företag varit tvunget att sänka sina kostnader under en konjunkturnedgång borde det inte sluta med att bidra till goda ändamål.

Drygt hälften av konsumenterna sade att om det vore en lågkonjuktur skulle de fortfarande köpa från märken som stöder ett gott ändamål även om det inte var det billigaste märket.

På det hela taget upptäckte rapporten ”gott syfte” en tydlig trend i social medvetenhet och samhällsansvar. 83 procent av konsumenterna sade att de var villiga att ändra sina konsumtionsvanor om de trodde att det skulle göra ”morgondagens” värld en bättre plats. 

Resultaten av Edelmans rapport fick stöd av en rapport från Unilever, världens största köpare av svart te.

I rapporten, med titeln Hållbart Australien, undersöktes 1100 personer. I undersökningen fann man att 90 procent av konsumenterna trodde att företagen borde vara inriktade på hållbarhet, trots den ekonomiska lågkonjukturen.

Unilever, som äger Liptons te, är medlem av Rainforest Alliance, en New York-baserad frivilligorganisation (NGO) som stämplar certifierade produkter med en grön groda.

För att vara certifierad som godkänd av Rainforest Alliance måste produktens odlare uppfylla stränga ekologiska, sociala och ekonomiska kriterier.

Rapporter om ökad nettoförsäljning hos Fairtrade stödjer slutsatserna i Edelmans undersökning. Oxfam Australia säger att Fairtrades nettoförsäljning hoppade från en miljondollars omsättning under 2004 till 23 miljoner australiska dollar under 2008.

De sex ursprungliga företagen som sysslade med att sälja Fairtrades te och kaffe i Australien under 2004 hade expanderat till 125 företag fram till år 2008, sade de internationella NGO, med produkter som nu är allt från te, kaffe och choklad till socker, bomull, ris, bomullskläder och sportbollar.

Fairtrade syftar till att stödja utvecklingsländer genom att handla med dem i etiskt producerade och ekologiskt hållbara industrier. Utvecklingsländer som deltar i rättvis handel inkluderar Kenya och Tanzania i Afrika, Östtimor och Papua Nya Guinea i Oceanien och Peru och Costa Rica i Latinamerika.

Enligt Oxfam ökade den globala Fairtrademarknaden med 47 procent år 2007. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20815/