Etiopien står inför värsta torkan på 30 år
2011 drabbades Etiopien av svår torka vilket bidrog till svältkatastrof. Nu varnar FN för omfattande torka, den värsta på 30 år. (Foto: Roberto Schmidt /AFP/Getty Images)


Torkan i Etiopien är värre än Afrikas horn 2011, och situationen kräver akut humanitär hjälp. Prognosen visar också på fortsatta svårigheter 2016, meddelar FN.

En rapport från FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (UNOCHA) menar att torkan beror på att vårregnen uteblev och att El Nino-fenomenet orsakade att sommarens regn inte kom som vanligt. Regnperioden förser, under normala förhållanden, 80-85 procent av befolkningen med mat.

Det råder akut matbrist med undernäring, och livssituationen i landets sex utsatta regioner är miserabel, enligt UNOCHA.

Samtidigt som det är extrem torka i Etiopien så har Somalias högland och östra och västra Imy woredas i Shabelle drabbats av kraftiga regn på grund av El Niño. Detta orsakar höga vattennivåer i floden Wabishabelle som medför stora risker för översvämningar och följdkatastrofer. Det vidtas nu förberedande åtgärder, som översvämningsberedskapsplaner, för alla eventuella utsatta områden.

Under torkan som orsakades av El Niño 2002,levererades inte biståndet i tid, vilket ledde till matbrist och akut undernäring. Utifrån denna erfarenhet har man nu valt att jobba förebyggande och förbereder donationsgivare för att säkerställa humanitär hjälp i tid.

FN har ett humanitärt team på plats i Etiopien som tillsammans med landets regering informerar och varnar om situationen. Detta görs för att informera givare om fortsatt behov av stöd, och om kommande krissituationer. Sverige finns med bland givarländerna.