ETA offentliggör viljan till eldupphör
Spaniens premiärminister Jose Luis Rodriguez Zapatero uttrycket viss försikitighet inför ETA:s förslag till fredlig lösning på konflikten i Baskien. (Foto: Pierre-Philippe Marcou)


I ett meddelande till det baskiska folket offentliggjorde på onsdagen den baskiska organisationen Euskadi Ta Askatasuna ( ETA ) att den kommer att inleda en permanent vapenvila från och med i dag den 24 mars.

Tre medlemmar av ETA uppträdde på onsdagen i tv, iklädda svarta baskrar med vita huvor som dolde deras ansikten, för att avisera vapenvilan. Det fullständiga uttalandet kunde på torsdagen läsas online i den baskiska tidningen Gara som sedan tidigare varit kanal för uttalanden från ETA.

ETA säger: ”Målet med detta beslut är att befordra en demokratisk process i Euskal-Herria, i en ordning som det baskiska folket kan genomföra den politiska förändringen de behöver genom dialog, förhandling och avtal.”

ETA som på baskiska betyder Baskiens hemland och frihet, vill skapa en självständig stat i området Euskal-Herria som består av sju provinser i norra Spanien och sydvästra Frankrike.

ETA:s väpnade kamp för självständighet startade som en motståndsrörelse av studenter på 1960-talet under General Francos militärdiktatur. Under Francos tid var det baskiska språket förbjudet, den baskiska kulturen blev förtryckt och intellektuella blev fängslade och torterade för sina politiska och kulturella övertygelser.

Den väpnade kampen har skördat över 800 människors liv. Många av offren har varit poliser i Spaniens nationella polisstyrka, Guardia Civil. Men även nationella och lokala politiker i opposition till ETA:s väpnade kamp för självständighet har blivit dödade.

Märkt som en terroristorganisation av EU och USA, har gruppen blivit försvagad de senaste månaderna av arresteringar och rättsliga aktioner mot Batasuna, det förbjudna baskiska partiet betraktat som dess politiska gren.

I den nyuppkomna situationen söker ETA dialog med Spaniens och Frankrikes regeringar. I uttalandet uppmanar ETA de spanska och franska myndigheterna att svara positivt på denna nya situation, och att inte förhindra den demokratiska processen, lämna förtrycket och visa vilja att förhandla fram lösningar till konflikten.

Spaniens premiärminister, Jose Luis Rodriguez Zapatero bemötte ETA:s uttalande med försiktighet i parlamentet:
–    Regeringens hållning är försiktig av klokhet. Efter så många år av fasa och terror kommer det att bli en lång och svår process.

I uttalandet från ETA kan man också läsa: ”Det är tid för överenskommelser. Vi måste alla acceptera vårt ansvar att tillsammans bygga den demokratiska lösningen som det baskiska folket behöver. Det är dags att ta viktiga beslut, att gå från ord till handling.”

”ETA uttrycker dess önskan och vilja för processen som har börjat för att nå dess slut, därvid uppnår en verkligen demokratisk situation för Euskal-Herria, avslutar de långa åren av konflikt och bygger en fred baserad på rättvisa.”

Fredagen 24 mars kan innebära en vändpunkt och de avslutande raderna i uttalandet från ETA speglar också deras ändrade hållning i frågan:

”Att avsluta konflikten, här och nu, är möjligt. Detta är ETA:s önskan och vilja.” Euskal Herria, mars 2006, Euskadi Ta Askatasuna ETA