Estlands övergång till marknadsekonomi belönas
Mart Laar, Estlands premiärminister, får ekonomipris.(Foto: AFP/PATRICK KOVARIK)


1992 tillträdde Mart Laar posten som Estlands premiärminister. Då var den forna kommuniststaten ekonomiskt och socialt nedbruten. I dagarna blev han vald till årets vinnare av Milton Friedman-priset, för att framgångsrikt infört marknadsekonomi i Estland och fått landet på fötter.

Milton Friedman-priset ges till människor som har gjort särskilt viktiga insatser för att öka människors frihet. Enligt Mart Laar finns landets styrka inte i naturresurser utan i mänskliga resurser. Hans strategi var därför att ta bort priskontrollerna, avreglera ekonomin och avskaffa jordbrukssubventionerna.

För att uppmuntra arbete och risktagande införde Laar och hans regering en låg skatt. De tog bort alla tullsystem och införde total frihandel. Resultatet blev att ekonomin växte, arbeten skapades och handeln med väst stärktes. Ett enkelt regelverk för företag infördes också, vilket man anser gjort att Estland klarat sig undan mycket av den korruption som har skadat många andra före detta kommunistländer. Mart Laar är ingen ekonom och säger själv att hans driftighet och djärvhet beror på naivitet.

”Jag hade bara läst en bok om ekonomi – Milton Friedmans Free to Choose”, säger Mart Laar i en kommentar till the Brussels Journal. ”Jag var så okunnig på den tiden att jag trodde att vad Friedman skrev om förtjänsterna med privatisering, rak skatt och övergivandet av tullrättigheterna, var resultatet av ekonomiska reformer som praktiserats i väst. Det verkade vara sunt förnuft, och eftersom jag trodde att det redan genomförts överallt, så jag introducerade det helt enkelt i Estland, trots varning från estniska ekonomer om att det inte skulle gå. De sade att det var lika omöjligt som att gå på vattnet. Men vi gjorde det: vi gick på vattnet eftersom vi inte visste att det var omöjligt.”

Milton Friedman-priset delas ut av Cato Institute i Washington DC. Prissumman är på nästan fyra miljoner kronor. Milton Friedman är en amerikansk nationalekonom och statistiker samt professor vid universitetet i Chicago. Erhöll 1976 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.