ESS-samarbete stärker svensk-danska band
Sven Landelius, styrelseordförande för ESS. (Foto: Pressbild)


Forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source)i Lund firas på tisdagen med en ceremoni för danskar och svenskar på plats. 

Ceremonin är en sorts förceremoni med syfte att fira att Danmarks och Sveriges förhandling är säkrad politiskt och finansiellt för forskningsanläggningen. Denna handling kommer att markera Sveriges och Danmarks framgång inom europeisk vetenskap och förhöjd nybildning.  

Sveriges forsknings- och utbildningsminister Jan Björklund samt den danska motsvarigheten Sofie Carsten Nielsen, är de två som välkomnar till invigningen på plats vid ESS i Lund. Detta ses som ett viktigt politisk åstadkommande för Europa och vetenskapen, skriver ESS på sin hemsida. 

Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt, att organisationen är redo och alla tillstånden på plats, säger Sven Landelius styrelseordförande för ESS till News Öresund. 

Den riktiga invigningen och även byggstarten kommer att ske den 9 oktober. Detta tillsammans med hela ESS styrkommitté.