Erhun - enkel men gudomlig
Ljudet i erhun uppstår när bågens hår stryker över strängarna. (Foto: Renjiun Wang / The Epoch Times)


Erhun är för kineser vad fiolen är för västerlänningar, man behöver bara lyssna till ljudet för att uppleva skönheten, sorgen, smärtan och glädjen den frammanar. När man lyssnar på erhuns melodier, kan kineserna anamma alla de känslorna som någonsin upplevts i deras långa, omtumlande historia.

Vid första anblicken av en erhu (二胡) blir många imponerade av dess enkla konstruktion och att ett sådant brett spektrum av ljud kan produceras av de två strängarna.

Erhuns historia är djupt inflätad med den kinesiska kulturen. Erhun har en historia av tusen år i Kina. Under Songdynastin uppstod erhun från ett annat stränginstrument som tillhörde en minoritetsgrupp i norra Kina.

Ordet ”er” () betyder ”två” eller ”den andra”, vilket syftar på instrumentets två strängar eller det näst högsta tonspannet som erhun kan producera bland liknande stränginstrument. Ordet ”hu”() betyder ”barbar”, vilket hänvisar till stammarna särskilt de i norra Kina. Erhun kommer ursprungligen från en nomadstam i norr kallad Xi.

Med tidens gång har det kinesiska folket gjort erhun till något i huvudsak kinesiskt, vilket visar den enorma förmågan hos den kinesiska kulturen att tillgodogöra sig olika kulturella inslag. Erhuns musik har blivit en viktig del i det kinesiska kulturarvet.

Erhuns ljud är delikat som siden, och det gripande ljudet stannar i sinnet under en lång tid. I själva verket användes silke för att göra strängarna i det förgångna. Nu används ofta metallsträngar för hållbarhetens skull.

Erhun har en resonanslåda längst ner som är konstruerad av trä och pytonormskinn. Ljudet uppstår när bågens hår stryker över strängarna. De bästa bågarna använder hästhår.

Vid spelandet av erhun används inte harmonier, då instrumentet är bäst lämpad för komponerade flytande melodier. Den härmar med lätthet gråt, suckar, och intim prat. Skickliga händer kan återskapa ljud från naturen; fågelsång, en hästs gnäggande, ett porlande vårregn, sommarstormar, vindarnas brus med mera.

Erhun är idealisk för att uttrycka många känslor, såsom lycka, glädje, eller lekfullhet. De två strängarna innehåller de rika ljuden från naturen, där människorna upptar endast en liten del.

När känslofloden väller ut, förenas sorg och längtan från sitt eget och ens förfäders liv, laddas strängarna med kraften från historiens vågor.

Erhu-solisten Xiaochun Qi från Shen Yun Performing Arts besitter den sällsynta talangen med vilken erhuns strängar kan beröra människornas hjärtan. Hennes framträdanden genomtränger publikens själar; en känslornas källa skapas. Både kineser och icke-kineser blir djupt rörda av hennes föreställningar.

Xiaochun Qi växte upp i Kina i en musikalisk familj. Under hennes fars vägledning började hon öva på att spela erhu vid sex års ålder. Hon vann ett pris 1991 på en prestigefylld internationell erhu-tävling i Kina.

Det verkligen berörande ligger inte i tekniken, utan i de inre betydelserna, beskriver hon sin musik.

Samtidigt som hon finslipar sin skicklighet har hon fokuserat på att kultivera det inre jaget med renhet, godhet och medkänsla. Hon öser ur sitt hjärta och renheten i sin själ när hon spelar. På detta sätt har hon gjort erhu-musiken gudomlig.

Zhiping Chen har bidragit till denna artikel.

Översatt från engelska.