Erasmus populärt utbytesprogram
Erasmusstudenter på en konferens i Bryssel. (Foto: European Commission)


Högskolestudenter och lärare som vill uppleva en termin eller ett läsår i ett annat EU-land kan få stöd från EU. Cirka 2 600 svenska högskolestudenter utnyttjar den möjligheten i utbytesprogrammet Erasmus.

De populäraste länderna är Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Studenter kan söka studiebidrag från EU. Summan varierar beroende på vilket värdlandet är. Studier är kostnadsfria på universiteten.

Att studera i ett annan europeiskt land är mycket populär speciellt bland studenter i de nya EU-medlemsstaterna, vilka visar en dramatisk ökning på ungefär 36 procent under det senaste året.

Utöver medlemsländer ingår även Island, Liechtenstein, Norge, samt Rumänien, Bulgarien och Turkiet i utbytes.

De populäraste ämnen för utbytesstudenter är näringsliv, följt av språk, filosofi och sociologi. Utbyteslärarna väljer för det mesta att undervisa in språk, filosofi, teknik och näringsliv.

Under läsåret 2004-2005 deltog 144 037 studenter och 20 877 lärare i programmet, enligt en EU-rapport på torsdagen.