Epoch Times-reporter fri efter hemlig häktning i Ryssland
Lidiya Talaizadeh, som arbetar för Epoch Times och NTDTV, har nu släppts efter det oförklarade gripandet på flygplatsen. (Foto: NTDTV)


Lidiya Talaizadeh (Lidia Louk), reporter för Epoch Times och NTDTV, har nu återvänt till New York från Moskva efter att de ryska myndigheterna släppt henne fri . Talaizadeh försvann spårlöst i slutet av maj. Ryska tjänstemän hade gripit henne på flygplanet före avgång.

Den 21 maj släppte Juliana Kim av en av Epoch Times och NTDTV:s korrespondenter i Ryssland, Lidiya Talaizadeh, vid flygplatsen. Senare fick Kim ett sms från Lidiya som sade: ”De tog mig av planet.” Hon försökte ringa Lidiyas men hennes telefon var avstängd.

Tull- och säkerhetspersonalen vid Moskvas flygplats säger någonting annat. De hävdar att det inte finns några uppgifter om att någon skulle ha gripits på något flygplan.

Flygbolaget Aeroflot lämnar inga uppgifter om huruvida Lidiya Talaizadeh gått ombord på planet eller ej. De menar att de enbart lämnar sådan information till Lidiyas make, Amir Talaizadeh.

Amir Talaizadeh ringde Aeroflot två gånger från New York för att få bekräftat att hans hustru stigit ombord på planet. Aeroflots representanter vägrade att lämna information utan bekräftelsenummer, trots att Amir hävdade sin rätt att som närmaste familjemedlem få ta del av informationen.

Han kontaktade då det ryska konsulatet på Manhattan. De sade att det enda han kunde göra var att fylla i ett formulär i vilket han redogjorde för händelsen. Formuläret hade en handläggningstid på åtminstone tio dagar.

– Jag tycker det framgår tydligt att den ryska regeringen hade gripit henne och att de i det dolda kontrollerade vilken information Aeroflot lämnade, menar Amir Talaizadeh.

Amir tror sig ha en förklaring till att hustrun försvunnit.

– Min fru utövar Falun Gong och den metoden är allvarligt förföljd i Kina; hon fängslades för att KKP har nära band med den ryska regeringen och försöker exportera förföljelsen till andra länder, som Ryssland. Andra ryska utövare har tidigare fängslats och åtskilliga kinesiska utövare som hade FN:s flyktningsstatus deporterades olagligt tillbaka till Kina.

Han förklarar att hans hustru hade begett sig till Ryssland för att vara värd för Shen Yun Chinese Spectaculars föreställning i St Petersburg, vilken skulle ägt rum den första veckan i april.

I slutet av mars informerades Lidiya och övriga kontaktpersoner för showen i Ryssland om att föreställningen inte fick framföras ifall de inte tog bort innehåll som handlade om Falun Gong. Det slutade med att NTD beslöt att ställa in showen eftersom dansgruppens säkerhet inte kunde garanteras. Lidiya försökte lösa de här problemen.

Hon hade även varit engagerad i att överklaga Artikel 8. Artikel 8 är ett avtal som dåvarande ryska presidenten Putin och den dåvarande ledaren för Kinas kommunistparti, Jiang Zemin, undertecknat. Fördraget säger att organisationer som bannlysts i Kina även skulle bannlysas i Ryssland. Även om Falun Gong inte officiellt bannlysts i Ryssland har Kinas kommunistparti manipulerat de ryska myndigheterna till att förbjuda Falun Gongs aktiviteter i Ryssland på grund av detta avtal.

– Min fru hade träffat åtskilliga åklagare och ett antal regeringstjänstemän angående Artikel 8 och förföljelsen av Falun Gong i Kina. Som ett resultat av detta och hennes inledande arbete med organisationen Shen Yun, lade hon märke till att hon förföljdes av ryska spioner, berättar Amir.

Han fortsätter:

– De var inte diskreta på något vis utan lät henne känna till deras närvaro genom att ta ögonkontakt med henne när var och en påbörjade sitt skift, och följde henne därefter vart än hon gick som en uppenbar ”svans”. Det var uppenbart att den ryska regeringen försökte skrämma henne samtidigt som de observerade vad hon gjorde.

Tillfångatagandet den 21 maj var inte det första för Lidiya Talaizadeh. Hon har tidigare häktats i Ryssland för att ha hållit i en banderoll med texten Falun Dafa Hao (Falun Dafa är bra) vid den olympiska fackelstafetten i St Petersburg.

– Man gav ingen förklaring till häktningen. Åtskilliga andra utövare som befann sig på platsen utan att bära några kläder som sade att de var Falun Gong-utövare identifierades ändå och fördes bort från evenemanget, och häktades sedan i flera timmar och frigavs därefter. Individer i den ryska regeringen vet att Falun Dafa-utövare är bra människor, och sättet på vilket den ryska regeringen följer order från Kina är fel, olagligt och ställer dess framtid på spel – trots allt håller KKP självt på att kollapsa inne i Kina, säger Amir.

Amir Talaizadeh är tacksam för sin hustrus hemkomst, men frågar sig hur Ryssland kan rätta sig efter en ”galen” lag för att tillfredställa KKP-regimen och samtidigt framstå som tillräkneligt för omvärlden.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-6/71527.html