Epoch Times-bok friades igen i rysk domstol
Boken Nio kommentarer om kommunistpartiet i Kina (Foto: Epoch Times)


Med anledning av Sverdlovsks transportåklagares överklagan ägde ytterligare en utfrågning rum i Sverdlovsks regionala domstol den 10 juni. Det gällde yrkandet att det historiska verket ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, utgivet av Epoch Times, skulle vara extremistisk litteratur, vilket återigen avslogs.

Processen har pågått sedan september 2009. Det första utslaget efter ett flertal domstolsförhandlingar resulterade i följande dom: ”Boken har inget som tyder på extremistiskt material.” Detta domstolsutslag tillfredställde inte transportåklagaren och följaktligen överklagade allmänne åklagarens kansli till högre instans.

Domstolsförhandlingen i den regionala domstolen var bestämd till klockan 9.00 men startade klockan 11.40 lokal tid. Domstolen förklarade att tiden ändrats på grund av ärendets svårighetsgrad.

Den första att yttra sig var företrädaren för åklagarmyndighetens kansli. Han läste sin begäran om avslag varefter svaranden yttrade sig. Det var Andrey Tolmachev, som hade fråntagits sitt exempel av boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” i juni 2009 på en flygplats i Jekaterinburg. Efter detta läste Epoch Times representanten upp sin protest.

Därefter drog sig rätten tillbaka för överläggning. Den regionala domstolen vägrade tillmötesgå transportåklagarens yrkande att ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, utgivna av Epoch Times, skulle tillhöra extremistisk litteratur och ändrade sålunda inte tingsrättens beslut.

En av Epoch Times representanter vid domstolsförhandlingen, Vladimir Sheremetiev, kommenterade situationen:

– Den ett år långa processen med boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och många motsägelsefulla experters slutsatser har gett visst resultat.

Trots försök från myndigheter på olika nivåer att framställa bokens innehåll i en ofördelaktig dager och förvränga fakta, studerade den federala domstolen alla framlagda bevis och vägrade tillmötesgå Sverdlovsk-regionens transportåklagares påstående att boken ”Nio kommentarer” hör till extremistisk litteratur.

När begäran om att den tidigare domen skulle upphävas under utredningen av ärendet, ändrade inte Sverdlovsks regionala domstol ursprungsbeslutet fattat på lägre instans och begäran godkändes inte. Således bekräftades lagligheten och giltigheten i det fattade beslutet.

Den regionala domstolens beslut trädde i kraft dagen efter att det har fattats. Efter det kan alla yttranden om att ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” skulle tillhöra extremistisk litteratur dras inför domstol som misskreditering av tidningen Epoch Times heder, värdighet och anseende.

Ursprungsartikel på ryska: http://www.epochtimes.ru/content/view/38022/3/

Tidigare publicerat i samma ämne:

Rysk domstol ogiltigförklarar förbudet mot Nio kommentarer om kommunistpartiet