Epidemi i Kina av "höstblåsor" - inte längre en harmlös sjukdom
Ett kinesiskt barn undersöks i munnen för att upptäcka smitta av enterovirus 71, som orsakar ”höstblåsor”, en normalt odramatisk sjukdom som i år blivit en dödlig epidemi i Kina.


Ett stort utbrott av så kallade ”höstblåsor” pågår i Kina. Normalt sett är det en lindrig infektionssjukdom som främst drabbar barn men som kan ge allvarliga verkningar.

Smittskyddsinstitutet (SMI) i Sverige rapporterade den 8 maj om den epidemi av sjukdomen som har drabbat 20 provinser i Kina. Sjukdomen överförs av enterovirus 71, som främst sprids genom att avföring från infekterade personer förorenar vatten eller livsmedel.

Den drabbade får blåsor i munnen och på händer och fötter och i samband med det lindrig feber. I början av infektionen kan virus spridas genom droppar som kommer ut när man hostar eller nyser. De flesta enterovirus ger normalt lindriga infektioner, men kan ibland angripa hjärtat eller nervsystemet. Polio är exempel på ett enterovirus, som hos 1 av cirka 200 smittade ger en allvarlig förlamningssjukdom. Enterovirus 71 kan ibland ge polioliknade symtom, men det är mycket ovanligare än för polio.

I Kina har 16 788 fall anmälts hittills, varav 28 dödsfall. Man har tillfälligt gjort sjukdomen anmälningspliktig för sjukvården. Hur dödsfallen gått till är inte känt men troligen har infektionen drabbat nervsystemet. I rapporten från SMI framgår det att det verkliga antalet insjuknade förmodligen är mycket högre än vad som angivits, eftersom få blir så sjuka att de måste söka sjukvård. Få av dem som blir smittade får dessutom symptom överhuvudtaget, och man kan räkna med att hundratusentals blivit infekterade.

Det finns inget vaccin eller behandling för sjukdomen och risken att bli smittad av viruset är stor om man besöker Kina. Däremot är inte sannolikheten stor att viruset ger upphov till svår sjukdom. God hygien, både när det gäller vatten, livsmedel och händer är viktigt för att minska smittdosen och därmed hur allvarlig infektionen blir. De kinesiska myndigheterna ger nu råd om förbättrad hygien för att förhindra spridningen.

Enterovirus 71:

Enterovirus 71 har gett stora utbrott tidigare, främst i Sydostasien men även i Europa, i Bulgarien 1975, Ungern 1978 och Frankrike 1979. Det gav stora utbrott i Malaysia 1997 och i Taiwan 1998, Australien 1999, i Korea, Japan och Singapore 2000.

Det finns flera varianter av detta virus och anledningen till stora utbrott kan vara genetiska förändringar av viruset som sker med tiden.

Tre genetiska varianter finns av enterovirus 71, A, B och C. B och C cirkulerar globalt. Dessa indelas i sin tur in i undergrupper, B1-B4 och C1-C4. Man har väntat sig att C1 som börjat öka de senaste åren skulle orsaka nästa stora utbrott, men det är inte klarlagt om denna variant orsakar utbrottet i Kina. Typning av vilka undergrupper av enterovirus 71 som för närvarande finns i Sverige pågår nu på SMI .

Källa: Smittskyddsinstitutet