Enorma reklamkostnader för mat
En McDonaldsannons under Ramadan i Dubai. (Foto: Richard Allenby-Pratt/Getty Images)


På rätt tid och plats kan en nanosekunds blick på en aptitväckande och välplacerad reklambild innebära en förmögenhet för ett livsmedelsföretag. Företagen spenderar miljarder dollar i USA på att kapitalisera på människans biologiska reaktion på hunger.

Några slående fakta om livsmedelsindustrins reklamkostnader har sammanställts i årets upplaga av Marketing Fact Pack av Advertising Age i USA.

De tio främsta snabbmatskedjorna spenderade 6,1 miljarder dollar på reklam enbart i USA under 2012. Till dagens kurs blir det drygt 42 miljarder svenska kronor. Som jämförelse kan man för samma summa köpa 15 000 Lamborghini-bilar.

McDonalds slösade mest på livsmedelsreklam under 2012. De lade ut över 9,8 miljarder kronor, varav två tredjedelar spenderades i USA.

De tio främsta dryckesmärkena använde över 80,6 miljarder kronor på reklam i USA under 2012.

Coca-Cola Co är den sjätte största globala annonsören, Nestle den sjunde och Volkswagen är den åttonde största annonsören globalt.

Det är fullt logiskt att en betydande del av reklamkostnaderna läggs på USA eftersom landet har den största annonsmarknaden. Av de världsomfattande annonskostnaderna läggs 33 procent på USA, som en jämförelse kan nämnas att amerikanerna själva bara utgör 4,4 procent av världens befolkning.

Sist för skojs skull: kostnaden för en 30-sekunders tv-reklam under serien The Simpsons är nästan 1,6 miljoner kronor.

Översatt från engelska.