Enorm kraft förändrar kosmos
En kollision mellan galaxhopar som benämnts ”Pandoras kluster”. Rött visar gas med temperaturer på miljontals grader. Blått visar den totala masskoncentrationen, mestadels mörk materia. (NASA)


Forskare vet att universum expanderar allt snabbare. De menar att ”mörk energi” är kraften bakom expansionen. De vet dock inte vad ”mörk energi” är. Forntida visdom kan ge vägledning.

Vissa teoretiker har återupplivat begreppet ”kvintessens” eller ”etern” som diskuterades av grekiska filosofer. Under antiken såg etern som ett konstant, rent och himmelskt element, skilt från de fyra mer världsliga elementen.

”Men om kvintessensen är svaret så vet vi fortfarande inte vad det är, vad det växelverkar med, eller varför det existerar. Så det förblir ett mysterium”, konstateras det i en artikel från NASA.

Den moderna teorin om kvintessensen föreställer sig en energi som kan variera från plats till plats och från ögonblick till ögonblick, en egen energi i rymden. Albert Einstein diskuterade också en energi i rymden, en energi som inte genereras på det sätt vi är vana att observera.

Efter att ha studerat universums expansion har ansedda vetenskapsmän konstaterat att Einsteins gravitationsteori kan behöva revideras. Som gravitationen nu förstås kanske den inte exakt kan beskriva dragningskraften mellan objekt.

En artikel som skrivits åt NASA av Harvard Smithsonian Center for Astrophysics konstaterar: ”Forskarna är tveksamma till att modifiera de kända ’lagarna’ inom fysiken – speciellt något som Einsteins gravitationsteori… [Men] flera ledande vetenskapsmän undersöker nu möjligheten att de mest omhuldade teorierna inom fysiken kan behöva modifieras.”

Vad mörk energi än är utgör det uppskattningsvis 68 procent av vårt kända universum. En annan mystisk substans, mörk materia, utgör 27 procent – vilket gör att det bara finns fem procent kvar att utforska och att vi har många frågor att få svar på. Detta är bara en beskrivning av vårt kända universum, vilket kan vara så litet som ett sandkorn på en vidsträckt strand.

Översatt från engelska