Enorm felräkning av antalet stjärnor
Bilden visar spiralgalaxen Messier 101 (Foto: NASA / AFP)


Två forskare har funnit att kosmos kan ha tre gånger så många stjärnor som man tidigare trott vilket kan få konsekvenser för astronomernas arbete.

När tidskriften Nature i förra veckan publicerade en artikel fick många astronomer se en del av sitt kunskapsområde falla samman. En enorm felräkning av antalet stjärnor har gjorts, stod det i artikeln som skrivits av astronomen Pieter van Dokkum vid Yale-universitetet och astrofysikern Charlie Conroy vid Harvard-universitetet.

Felräkningen kan få astronomerna att omvärdera hur de galaxer som ligger mycket långt bort ifrån oss egentligen ser ut och hur stjärnorna kom till. Caltech-astronomen Richard Ellis säger till Los Angeles Times:
– Det får skrämmande konsekvenser för en stor del av det som astronomer ägnar sig åt.

Vår Vintergata är en spiralformad galax men var tredje galax är ellipsformad. Det var i de ellipsformade galaxerna som de två forskarna fann de stjärnorna som gömde sig. De är till största delen så kallade röda dvärgar, de är små och svåra att upptäcka på stora avstånd.

Artikelförfattarna hade tillgång till det stora Keckteleskopet på Hawai när de kom fram till att det finns tre gånger så många stjärnor som astronomer tidigare trott. Ingen har satt sig ned för att räkna antalet stjärnor i en galax utan uppskattningar har gjorts utifrån hur det ser ut i enskilda galaxer och att det ser likadant ut överallt i kosmos.

I vår Vintergata kan vi se 3 000 stjärnor men i hela galaxen finns det omkring 400 miljarder stjärnor. I hela kosmos finns det kanske fler än 100 miljarder vintergator tror astronomerna och det blir väldigt många stjärnor.

Artikelförfattarna har en enkel formel för att beskriva det nya antalet stjärnor i rymden: 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30. Utskrivet blir antalet stjärnor: 300 000 000 000 000 000 000 000.

Av någon anledning kopplade Pieter van Dokkum ihop universum med människan. Han tog fram siffran för hur många celler det finns i en människas kropp (50 biljoner) sedan multiplicerade han den siffran med antalet människor på jorden.

Svaret blev 300 000 000 000 000 000 000 000 vilket alltså är lika med antalet stjärnor.

Källa: http://www.nature.com/nature