Engagerade patienter känner större kontroll över sin diabetes


Patienter med diabetes typ 2 känner att de har större kontroll över sin sjukdom om behandlingen innehåller dialog mellan vårdgivare och patient än om de bara blir tillsagda hur de ska göra. Men det behövs mer utbildning för att ge effekt på blodsockernivåerna, anser dietisten Eva Thors Adolfsson.

Trots den känsla av kontroll som patienterna upplevde tack vare dialogen förbättrades inte bloddsockerkontrollen. Därför behövs det mer diskussion om patientutbildning inom primärvården anser legitimerade dietisten Eva Thors Adolfsson i den avhandling hon presenterade vid Uppsala universitet den 26 september.

Eva Thors Adolfsson arbetar inom Landstinget Västmanland. Hon har varit dietist inom vården sedan början av 1980-talet och till största delen arbetat med diabetespatienter.

I sin undersökning tog Eva Thors Adolfsson reda på vad det innebär för patienter med typ 2-diabetes när läkare och sjuksköterskor systematiskt stödjer patienterna att bli mer delaktiga i behandlingen av sin sjukdom.

Att bli mer delaktig och ta mer eget ansvar för och kontroll över sin sjukdom, kallas för empowerment.

– Utvärdering av patienternas erfarenheter ett år efter att de deltagit i ett empowermentprogram visade att programmet bidrog till att patienterna kände sig delaktiga i sin sjukdom, började förstå vad sjukdomen handlade om och att de upplevde att de själva kunde kontrollera sin sjukdom, säger Eva Thors Adolfsson i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Många gånger upplevde patienter i den vanliga vården att det är vårdpersonalen som har kontrollen över deras sjukdom.

Patienterna upplevde att vårdpersonalen gav råd och rekommendationer och att de mest blev tillsagda att följa de råd de fått.

I båda fallen lär sig patienterna att sköta sin sjukdom, men i den sedvanliga vården sker det genom att patienten accepterar vad vårdgivaren säger, medan empowerment gör patienten delaktig i lärandeprocessen.

Men Adolfsson kunde också konstatera i sin undersökning att empowerment har vissa begränsningar.

– Empowerment bidrog i min undersökning till att patienternas tillit till sina diabeteskunskaper ökade, men det påverkade inte deras blodsockerkontroll.

Vid en nationell kartläggning av hur patientutbildning bedrivs inom primärvården i Sverige fann Eva Thors Adolfsson bland annat att endast en minoritet av vårdgivarna involverade patienten i att sätta mål för blodsocker, blodtryck, blodfetter och livsstil.

Eva Thors Adolfsson anser att hennes forskningsresultat pekar på att det behövs en diskussion i primärvården om hur patientutbildning för personer med diabetes typ 2 ska bedrivas.

Fakta diabetes

Det finns flera olika typer av diabetes. Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Insulin är ett hormon som reglerar hur mycket socker man har i blodet. Om man får typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen producerar räcker inte till. Det gör att man får för mycket socker i blodet, vilket på sikt kan orsaka bland annat kärlkramp och blodproppar.

Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Till exempel kan övervikt, stress och rökning öka risken för att få typ 2-diabetes.

Genom att motionera och äta hälsosamt kan man förebygga och i viss mån behandla sjukdomen.
Omkring 300 000 personer har diabetes typ 2 och behandlas i primärvården.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen