Engagemanget för Gao Zhishengs frigivande växer
Annons för Gao Zhisheng på Drudgereport.com (Foto: Drudge Report)


På ettårsdagen av bortförandet av den kände kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng inledde en icke-statlig människorättsorganisation i USA en offentlig kampanj för hans frigivande.

Med e-post, petitioner, brevskrivningskampanjer och en framträdande annons på Drudge Report (av vilka en liknade en Drudge-rubrik), är Texas-baserade ChinaAid fast besluten att få svar.

Flera kommentarer om Gaos situation som nyligen har sipprat ut från kinesiska tjänstemän på kinesiska webbplatser, har på sistone fört frågan närmare offentligheten. Den 21 januari svarade till exempel det kinesiska utrikesministeriets talesman Ma Zhaoxu på en fråga om Gaos situation vid en rutinmässig presskonferens och sade: ”De relevanta rättsliga myndigheterna har avgjort detta fall och vi skulle säga att den här personen, enligt kinesisk lag, är där han borde vara.”

Detta uttalande betraktades som ”extremt uppriktigt” av Gaos advokat Li Fangping.

Dessförinnan rapporterades det att en polisman hade sagt till Gaos äldre bror, som åkte till myndigheterna i Peking för att hitta svar, att Gao hade ”försvunnit”. En tolkning av detta bedrägliga uttalande var att han hade avrättats.

ChinaAid säger att utrikesministerns kommentarer tyder på att han fortfarande lever men utstår extrem tortyr. I början av 2008 dök Gaos personliga vittnesmål upp, vilket beskrev den fruktansvärda tortyr han fått utstå i 50 dagar år 2007. Bland annat hade hans könsorgan genomborrats med tandpetare, han hade fått elchocker med elbatonger och hans ögon hade bränts med cigaretter.

Det kinesiska kommunistpartiet började angripa Gao efter att han undersökt och skrivit flera öppna brev till de kinesiska ledarna om förföljelser av kinesiska medborgare, särskilt Falun Gong-utövare. Han kallade förföljelsen av Falun Gong ”barbarisk” och ”att den överträffar allt ont som någonsin varit känt för mänskligheten”. Efter att han skrivit ett brev till den amerikanska kongressen i slutet av 2007 blev han kidnappad.

ChinaAids rop på uppmärksamhet håller på att hörsammas. I skrivande stund hade kampanjen genererat 126 200 underskrifter på en petition för Gaos frigivning, 469 500 e-postförfrågningar till kinesiska företag och statliga institutioner, och den har inspirerat 11 202 personer att kontakta sina amerikanska företrädare.

Washington Post publicerade ett brev från Gaos fru, Geng He, där hon bad USA att uppmärksamma frågan. Jerome Cohen, en välkänd expert på kinesisk lag, deltar i en formell petition till FN.

I mars i fjol skrev Jerome Cohen i South China Morning Post: ”Det är dags för världsopinionens domstol att insistera: Visa oss fången och rättfärdiga hans fängslande.”

Gao nominerades till Nobels fredspris 2008 och på nytt i år.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29151/