Energisamarbete mellan utvecklingsländer
Nobelpristagare och ordförande i The Energy Resources Institute (TERI), Dr Rajendra K Pachauri från Indien på en klimat konferens i New Delhi 15 mars 2008. (Foto: AFP/Raveenderan)


Jönköping blev för några dagar världens ledande mötesplats för framtidens energiproduktion, när World Bioenergi , mässa och konferens, hölls för tredje gången i Jönköping på initiativ av SEI, Stockholm Enviroment Institute.

Att bioenergi håller på att bli en avgörande fråga för världens tillväxt blev uppenbart i år. Det berättades bland annat om två utvecklingsländer, Indien och Uganda, som hjälper varandra att utveckla modern bioenergi.

Sunil Dhingra, forskare från Energy Resource Institute, TERI, i Dehli, Indien, leder ett pilotprojekt om energiutvinning ur biomassa i Uganda. Indien har stor erfarenhet av småskalig produktion av bioenergi och det satsar projektet på. Samtidigt skapas en framtid för de fattiga människorna.

Söder om Sahara i Afrika finns den största potentialen för bioenergi i världen, men den är kraftigt underutnyttjad. Villkoren i Indien liknar situationen i Uganda, med brist på energi, vatten, hygieniska förhållanden samt att skogsbeståndet minskar snabbt.

Hos TERI finns erfarenhet av bland annat förgasning av biomassa för produktion av el och värme. Det är en teknik som används av småskalig industri i Indien.

Den indiske forskaren Sunil Dhingra uppger att när man eldar ved på traditionellt sätt går 90 procent av energin förlorad. TERI har utvecklat en turbokamin som kombineras med solpaneler och då tas 50 procent av energiinnehållet tillvara.

Projektet i Uganda visar att det går att producera mycket mer energi ur samma mängd biomassa

Indien har även ett  program för elektrifiering av tusentals byar i Uganda. Naturligtvis leder det till sociala effekter. I och med att det finns ljus kan barnen ägna mer tid för skolarbete och miljön på arbetsplatser och i hemmen förbättras.