Energimikrober upptäckta i amerikansk nationalpark
Organismerna som hittats i ett jordlager kring en het källa kan öppna upp ett nytt område för att på ett effektivare sätt omvandla ljusenergi till andra mer användbara energiformer. (Foto: Montana State University)


Upptäckten av en värmeälskande bakterie kring en het källa i nationalparken Yellowstone i USA har öppnat upp möjligheten till ett nytt sätta att tillvarata ljusenergi.

Organismen, som hittats i ett jordlager cirka 13 kilometer norr om gejsern Old Faithful vid Mushroom Spring och Octopus Spring, kan alstra energi genom fotosyntes och det är bara tredje gången på 100 år som forskarna har upptäckt en bakteriegrupp som kan omvandla solljus till kemisk energi.

– Denna organism ger oss insikter kring fotosyntesens historia och ökar vår kunskap om hur solenergi tas upp bland mikroberna, säger Dave Ward, professor på Montana State University i ett pressuttalande.

Han anser att bakterien skulle kunna ha betydelse för alternativa bränslen.

En förståelse av hur organismen producerar kemisk energi från ljusenergi kan bidra till ytterligare utveckling av tekniken med solenergi.

Bland de 25 större bakteriegrupperna i världen känner man bara till fem grupper som kan skapa klorofyll och genomföra fotosyntes. Mikroberna i denna källa har klassificerats som en sådan kategori.

Forskare vid Montana State University tog prover av bakterielagren vid Mushroom Spring i oktober 2003 och vid Octopus Spring i november 2004. Med hjälp av DNA-analys upptäckte man att organismerna utvann energi ur ljus.

Enligt Ward skulle upptäckten bara ha kunnat ske genom genetiska studier eftersom varje individuell bakterie från lagret ser likadant ut under ett mikroskop.

– Det är som om en massa människor hade haft samma förklädnad på en brottsplats, säger Ward.

Den nya bakterien växer nära ytan på de mikrobiella lagren där temperaturen är mellan 122 och 151 grader Celsius. Bakterierna tävlar om ljuset med andra fotosyntetiska mikrober, men innehåller mycket mer klorofyll än andra mikrober.

Nationalparken Yellowstone är till största delen belägen i delstaten Wyoming, men sträcker sig även in i Montana och Idaho. Parken är berömd för sitt naturliv och de sina geotermiska fenomen, bland andra gejsern Old Faithful.

Ward har också varit medförfattare till en vetenskaplig rapport som beskriver bakterien och har publicerats i tidskriften Science.

Översatt från engelsk version.