Energikrävande lampor släcks
Europeiska unionen förbjuder successivt de traditionella glödlamporna. (Foto: James Fisk / The Epoch Times)


När den globala lågkonjunkturen drabbade Europa upptäckte företag och politiker ett sätt att effektivt sänka kostnaderna och samtidigt begränsa utsläppen av koldioxid genom att förbjuda på glödlampor.

Med syftet att minska CO2-utsläpp och hög energiförbrukning har europeiska unionen tagit ett steg framåt för att förbjuda en av CO2-källorna – glödlampan.

Den 1 september införde EU en lag som förbjuder försäljning av glödlampor i butikerna. Som ett alternativ kommer nya glödlampor kallade kompakta lysrör (CFL) att användas i stället. Med start denna vecka införs förbud mot alla matta glödlampor och alla klara över 75 watt. Resten av glödlamporna förbjuds steg för steg fram till 2012.

Enligt vetenskapliga studier använder en vanlig glödlampa endast 5 procent av sin energi till belysning och 95 procent för uppvärmning, vilket skapar onödig värme och avger CO2 i atmosfären.

CFL-glödlampor kommer att använda 80 procent mindre energi och kommer också att ha en längre livslängd, på upp till 8 år. De värmer inte upp sin omgivning och även efter att ha varit tända i timmar kommer ljuset vara milt varmt.

Förutom att producera mindre värme kommer CFL-glödlamporna vara billigare på lång sikt, tack vare sitt lägre energiintag och sin långa livslängd.

Enligt beräkningar från EU-kommissionen skulle energin, som sparats från CFL-glödlamporna, ensam vara lika med den totala energin som till exempelvis för närvarande används i Rumänien med sina 11 miljoner invånare. Dessutom ska EU med de nya lamporna minska sina CO2-utsläpp med 15 miljoner ton per år vilket sätter ett gott exempel för bekämpning av klimatförändringar.

Greenpeace har beräknat att om alla de 3,5 miljarder glödlampor i Europa skulle ersättas av de nya miljövänliga CFL-lamporna skulle Europa kunna undvara 25 kraftverk som för närvarande producerar den extra energin som behövs för att använda sådana lampor. Dessutom skulle det också spara för EU 5 miljarder euro i energikostnader per år.

Men övergången har också sina kritiker.

Kritikerna hävdar att de nya CFL-glödlamporna är för matta i jämförelse med de gamla glödlamporna. De har en lägre belysningsspektrum och ger inte det välkända gula skenet utan ett mattare vitt sken.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21835/