Energiforskning i Norden får 75 miljoner
Nordisk energiforskning ska få 75 miljoner av Nordiska ministerrådets energiorgan. Här är Norges Kung Harald vid invigningen av en norsk vindkraftspark 2002. (Foto: Björn Sigurdsen Scanpix/AFP)


Förnybar energi, miljövänlig och effektiv energiteknologi och fria energimarknader är något som Nordisk energiforskning satsar på i nytt forskningsprojekt.

Nordisk energiforskning är det Nordiska ministerrådets organ för energiutveckling. Projektet tilldelas 75 miljoner norska kronor och ansökningar kan lämnas in inom fem huvudområden:

    *  Integration av energimarknader
    *  Förnybara energikällor
    *  Energieffektivitet
    *  Vätgassamhället
    *  Konsekvenser av klimatförändringar på energiområdet

Projekten bör ha deltagare från minst tre av de nordiska länderna och det stärker ytterligare ansökan om det deltar någon från de baltiska länderna eller nordvästra Ryssland.

På Nordisk energiforskning säger man att projekten ska bidra till kompetens- och kapacitetshöjning samt till utveckling och nyskapande. Pengarna kan sökas till perioden 2007-2010.