Energibolag och energiintensiva företag konkurrerar
Enligt Mitsubishi Electric är detta världens mest effektiva solcell, som presenterades för ett par veckor sedan i Japan. Eftersom intresset för förnybara energikällor är stort, kommer företaget att utöka tillverkningen av solcellen. (Foto: Yoshikazu Tsuno, AFP)


Energibranschens tillvaro har komplicerats på senare år, priserna är rekordhöga på fossila bränslen och efterfrågan på energi bara ökar, och till detta kommer krav på renare utsläpp. En undersökning bland högre chefer inom energibranschen pekar på att de sätter hopp till ny teknik för energiproduktion och effektivisering.

Undersökningen pekar på en trend av ökat intresse för att förvärva fler energikällor och gränserna suddas därmed ut mellan energibolag och bränsleproducent. Vartannat energibolag hade redan planerat att investera i energikällor för att ta kontrollen över energiproduktionen, mot vart tredje bolag förra året. 

– En annan trend är att energiintensiva företag tar kontrollen över sin egen energiproduktion, vilket energibolagen för första gången i undersökningens tioåriga historia ser som ett större hot än konkurrensen inom den egna branschen, kommenterar Martin Gavelius, ansvarig för Climate Change Services inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i ett pressmeddelande.

Det betyder att det blir kamp om energikällorna mellan energiintensiva industrier och energibolagen. 

För energibranschen blir teknikutvecklingen för energieffektiviseringen allt viktigare och nästan 80 procent tror att detta kommer att ha en stor påverkan på branschen. Undersökningen, som skett kontinuerligt i flera år, visar att synen på energieffektivisering gradvis ändrats under de tre senaste åren.

– Intressant är att sex av tio svarande anser att det är upp till respektive regering att driva dessa frågor snarare än branschen, säger Martin Gavelius.

Stora förväntningar finns på teknikutveckling för solenergi, vilken kom som nummer ett på listan över teknikutveckling, sedan följer gas och vindkraft. Vindkraften backade jämfört med förra årets undersökning. 

Förra året ansåg en av fem att solenergin skulle ha stor påverkan på branschen. I årets undersökning har den synen ändrats. Nu anser drygt hälften att det är här som tekniken snabbast kommer att utvecklas.

– I ett svenskt perspektiv har mycket fokus fullt naturligt legat på vindkraften. I ett globalt perspektiv är dock solen en outnyttjad resurs och där växer nu solenergi fram som ett allt hetare alternativ, säger Martin Gavelius.