En vis regent räds tre saker


Han Ying skrev en inspirerande berättelse om ledarskap i ”The Outer Commentary to the Book of Songs”, en mycket välkänd bok från det gamla Kina. De gamla principerna han diskuterar för fram viktiga budskap till vår tids ledare. Vem som än söker efter visdom gynnas också av att studera dessa.

En klok härskare fruktar tre saker; för det första är han rädd att inte blir medveten om sina misstag på grund av sin höga ställning. För det andra fruktar han att utveckla arrogans och självbelåtenhet när han har framgång. Slutligen är han rädd för att han kanske ignorerar kloka råd.

Kung Goujian av Yue besegrade staten Wu och lade under sig nio etniska grupper, och därmed blev han härskare över södra Kina. Efter segern kallade han samman hovet till ett möte och sade till hovets tjänstemän:

– Fuchai av Wu ledde sitt rike mot undergång, eftersom han var alltför arrogant för att se sina brister och korrigera dem. Jag måste ta lärdom av hans livsfarliga misstag. Jag förkunnar härmed att det är belagt med dödsstraff om någon upptäcker att jag har gjort ett fel men inte informerar mig om det.

Kung Goujian visste att folk skulle tveka att kritisera en ledare, därför oroade han sig för att ingen skulle påpeka hans misstag så att han kunde rätta till dem.

Efter att hertig Wen av Jin besegrat staten Chu miste han kontrollen över sina trupper. De satte Chu-truppens läger i brand. Branden pågick i mer än tre dagar och nätter, vilket orsakade dyrbara skador.

Medan de flesta av hovets tjänstemän firade segern, såg hertig Wen allvarlig och orolig ut. Hans kammartjänare frågade:

– Varför ser Ers Majestät orolig ut? Vi har besegrat Chus trupper.

Hertig Wen förklarade:

– En man måste tygla sin arrogans och samvetslöshet efter en framgång, om det ska bli en varaktig fred. Mina soldater beter sig hänsynslöst med arrogans och självgodhet. Jag är oroad över den potentiella faran för vår stat.

Till och med mitt i en stor seger, såg hertig Wen de faror som framgång kan föra med sig.

Lord Huan av Qi-staten hade två kloka och upprätta ministrar, Guang Zhong och Xi Peng, som kunde skilja mellan rätt och fel. De hjälpte honom att göra korrekta moraliska beslut. Lord Huan var mycket tacksam för deras råd.

På en utvald bra dag, betygade Huan sin vördnad till förfäderna genom att bränna rökelse. Han föll på knä och sade:

– Det är mina förfäders välsignelse att jag har två dygdiga ministrar till hjälp med administrationen. De hjälper mig att hålla mina öron öppna och se saker tydligare. Jag ber ödmjukt mina förfäder att fortsätta sina välsignelser, så att jag kommer att styra med förnuft, ödmjukt acceptera deras råd, och avstå från att envist insistera på att göra saker på mitt sätt.

Huan visade därmed att han var en ledare som fruktade att ignorera kloka råd.

Dagens ledare skulle göra klokt i att dra lärdom av denna urgamla visdom, att veta vad man ska frukta. Vid en noggrann genomgång av aktuella händelser kan man känna igen ledare som inte följer dessa principer och se konsekvenserna. Det är ofta vår oförmåga att vaksamt erkänna våra egna inre svagheter, snarare än yttre omständigheter, som leder till katastrofer.

Artikeln är en bearbetning från en berättelse på PureInsight.org

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24767/