En varning om bojkott av de olympiska spelen
Megan Stout, en observatör för mänskliga rättigheter från ’De förtrycktas tårar’ (Tears of the Oppressed) talar på Free China rally utanför Australiens parlament (Foto: Richard Sun/The Epoch Times).


Vid ett samlingsmöte till stöd för de över 22 miljoner människor som lämnat det Kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppmanade en undersökande koalition bestående av kända personer, Kinas kommunistregim att upphöra med sina grova kränkningar av mänskliga rättigheter, annars kommer de att stödja en internationell insats för att bojkotta 2008-års olympiska spel i Peking.

”För att få rätten att stå som värd för 2008-års olympiska spel lovade den kinesiska regimen att förbättra de mänskliga rättigheterna,” började uttalandet från ’Koalitionen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong i Kina’. Uttalandet lästes upp den 24 maj under mötet utanför Australiens parlament i Canberra.

”De senaste rapporterna från UNHRC och Amnesty International har emellertid klart visat att situationen för mänskliga rättigheter i Kina har försämrats, speciellt hårt drabbad är Falun Gong-gruppen,” fortsatte uttalandet.

Bland dem som undertecknat
uttalandet fanns den australiska demokratiska senatorn Andrew Bartlett, Edmund Rice Centre, Nationella förvaltningsstyrelsen, doktor Noel Preston AM som varit departementschef och doktor Sev Ozdowski OAM, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter.

Uttalandet krävde att om man inte senast den 8 augusti gav tillfredsställande svar på tre punkter ”kommer koalitionen att stödja offentliga ansträngningar runt om i världen för att bojkotta 2008-års olympiska spel.”

Den första av de tre punkterna i uttalandet var att kommunistregimen måste: ”Omedelbart sluta med förföljelsen av Falun Gong och frige alla utövare som fängslats på grund av deras utövning”; för det andra ”sluta med förföljelsen av vänner, supportrar och försvarsadvokater för Falun Gong-utövare (t.ex. Gao Zhisheng, Li Hong)”, och för det tredje ”tillåta obehindrad undersökning av oberoende utredare från världssamfundet för att bekräfta (1) och (2) enligt ovan och för att bli frikända från anklagelser om pågående skörd av levande Falun Gong-utövares inre organ.”

Ett annat uttalande lästes
upp från en av medlemmarna i koalitionen, Peter Westmore, ordförande i Nationella förvaltningsstyrelsen, som upprepade koalitionens krav samtidigt som han också gratulerade kineser som avsagt sig KKP.

”Denna sammankomst markerar utträdet av 22 miljoner människor från det kinesiska kommunistpartiet, något som aldrig tidigare skett i något kommunistpartis historia, och faktiskt inte i något annat politiskt partis historia någonstans,” redogjorde Westmore.

”Trots det faktum att KKP har förlorat så många medlemmars tillit, och utan tvekan ännu fler vanliga kinesers tillit, vilka aldrig varit medlemmar i partiet – vägrar regimen envist att foga sig efter folkets vilja.”

Sammankomsten som organiserades av Free China Association och den australiska grenen av ”Globala centret för utträde ur KKP”, fick stöd av senator Natasha Stott Despoja, de australiska demokraternas talesman för utrikespolitik. I sitt uttalande sade senatorn att hennes parti ”anser att mänskliga rättigheter och demokratisk representation ska vara fundamentala och okränkbara principer för varje samhälle. Det kinesiska kommunistpartiet måste förstå att dessa principer inte är underordnade den absoluta maktens upprätthållande.

”De omfattande utträdena från KKP ger Kinas regering ett budskap om att Kinas folk är allt mer desillusionerat över sina totalitära härskare”, sade hon.

”Kinas regering måste beakta detta budskap – respektera mänskliga rättigheter och tillåta verklig politisk opposition att blomstra. Jag tvivlar inte på att den växande inverkan av folkets makt till sist kommer att väga över.”

”Demokraterna har konsekvent
bett Kinas regering att ansluta sig till den internationella konventionen om medborgerliga fri- och rättigheter och vi erbjuder nu vårt stöd och rekommendation till dem som är samlade här för att stå upp för friheten i Kina, sade senatorns uttalande.

Anne Zhong från den australiska grenen för ’Centret för utträde ur KKP’ sade att många som sagt upp sig från KKP har trätt ur i grupper och många av dem har använt sina egna namn.”

Anne Zhong pratade om den kinesiska advokaten för mänskliga rättigheter Gao Zhisheng, som öppet anmälde sitt utträde ur KKP år 2006. ”En modig man sade sin mening tydligt och klart för dem som pratar om mänskliga rättigheter och försvarade Falun Gong-utövarnas rättigheter med sitt samvete och rättvisa – som en följd har kommunistpartiet förföljt honom.”

Bland talarna fanns Fang Yuan
, ordförande för det kinesiska arbetarpartiet och även sekreterare för koalitionen av demokratiska partier i Kina, som 1989 var en organisatör under de prodemokratiska studenternas proteströrelse på Himmelska fridens torg. Genom en tolk berättade Fang för hundratalet supportrar och media att ”det är 22 miljoner människor som fördömt det kinesiska kommunistpartiet, som inte vill vara del av partiet som förtrycker människor – dessa 22 miljoner människor vill inte heller vara del av banditerna som tog kontrollen och som styr landet,” sade Fang, ”de vill vara äkta människor, vill vara snälla människor.”

Två talare från ’De förtrycktas tårar’, en samkyrklig kristen organisation för mänskliga rättigheter, talade också på mötet och uttryckte sin oro för kränkningarna av mänskliga rättigheter som sker i Kina. Organisationens chef i Australien James Scott sade att ”den kristna kyrkan i Kina har växt med förbluffande fart,” och att de har ”observerat att Falun Dafa och andra religiösa grupper och troende grupper har växt i antal.” Scott sade att ”vi är emellertid mycket bekymrade över behandlingen av de som har en religiös tro i Kina… vi får många rapporter om övergrepp som tortyr, mord och störning av deras religiösa utövning, och vi fördömer det.”

Hans kollega Megan Stout
, observatör för mänskliga rättigheter, gav mer detaljer om de kristnas öde i Kina. ”Fastän den kinesiska regeringen hävdar religionsfrihet, är denna frihet i själva verket undertryckt genom statskyrkor,” sade Stout. ”Dessa är av staten godkända kyrkor som bär namnet ”Kristendom”, fastän många kristna är starkt kritiska mot innehållet och utövningen. De anser att dessa statliga kyrkor inte lär ut exakt det som står i Bibeln och miljoner av de kristna vill inte ha något att göra med den kommunistiska kyrkan.”

För dessa 70 miljoner kristna som utövar sin tro i underjordiska kyrkor, säger Megan Stout att de riskerar förföljelse. ”Många kinesiska kristna som tror på gud privat fängslas och omskolas på arbetsläger eller i fängelser. Otaliga rapporter som vi mottagit visar på grym tortyr, razzior i hemmet, användning av elbatonger, sexuella övergrepp och dödsfall i polishäkte,” säger hon.

Bland de talande var också ett antal Falun Gong-utövare, såsom Sandra Hattingh som är talesman för ”Celestial Marching Band” som uppträdde vid sammankomsten. Medlemmarna i orkestern är huvudsakligen kineser som utövar Falun Gong säger Hatting, och som följer undervisning som ”främjar Buddha-skolans principer om sanning, godhet och tålamod.”

Samtidigt som man förmedlar sin musik till australier, så säger Hattingh att syftet med orkestern är att höja medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

”De har under nästan åtta år förföljt och torterat utövare – så därför arbetar australiska kineser och några av oss västerlänningar outtröttligt för att väcka medvetenhet och för att förhoppningsvis få slut på förföljelsen genom att hålla parader, protester och annat. När ni hör oss spela, var vänlig och ge en tanke till alla som lider i Kina,” sade hon, ”och ha sedan en ljusare mer optimistisk tanke om det faktum att över 22 miljoner medlemmar, en tredjedel av de kinesiska kommunistpartiets medlemmar, har lämnat partiet. …det är endast en tidsfråga tills kommunismen och dess metoder är i sin sista vila.”

En annan musiker Guy Harvey
, också en Falun Gong-utövare, talade på rallyt: ”Här i Australien i detta goda land njuter vi av frihet – låt inte er luras att tänka att det kinesiska folket delar något som liknar denna frihet.”

Han bad australiska politiker att se längre än till handeln med Kina när de har att göra med kommunistregimen. ”Jag vill fråga er var ni i ert hjärta drar gränslinjen när ni ser genom fingrarna på brott mot oskyldiga människor för handelns skull,” sade Guy Harvey.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-24/55701.html