En utdragen och utbredd förföljelse
Meditation framför Kinas konsulat på Grönsakstorget i Göteborg. Den 20:e juli har KKP:s förföljelse av Falun Gong i Kina pågått i tio år. (Foto: Susanne Adler/Epoch Times)


Det var den 20:e juli för exakt tio år sedan som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) bannlyste och inledde den våldsamma förföljelsen av Falun Gong i Kina. Utövare höll under måndagen manifestationer i världens städer för att uppmärksamma att förtrycket fortfarande pågår.

I Göteborg samlades vid lunchtid ett dussin Falun Gong-utövare utanför Kinas konsulat på Grönsakstorget. Under några timmar med såväl regnskurar som solsken delade de ut information om förföljelsen i Kina, höll tal, gjorde Falun Gong-övningarna och mediterade framför stora banderoller med texter som: ”Stoppa tortyr & dödande av Falun Gong-utövare i Kina”, ”10 års förföljelse” och ”Stop genocide in China!” (Stoppa folkmordet i Kina!).

Nina Stawlin, en av dem som kommit dit, mindes att drygt 20 utövare hade samlats på en ort i Värmland för att öva tillsammans och studera Zhuan Falun, Falun Gongs huvudbok, när beskedet om förföljelsen i Kina kom. Många av de svenska utövarna begav sig direkt till Stockholm för att göra manifestationer och söka upp media.

– Jag blev förstummad, förstod inte riktigt. Det var så overkligt, berättade Nina som ett halvår tidigare hade gjort en två veckor lång resa till Kina för första gången. Då kunde man fortfarande öva Falun Gong på torg och i parker, men Nina minns att utövarna hade pratat om att det fanns vissa inskränkningar av deras frihet. Vid den tiden uppgick antalet Falun Gong-utövare i Kina till 70-100 miljoner.

Åren har gått och idag är det tio år sedan den dåvarande statschefen Jiang Zemin gav order om att ”utrota Falun Gong”. Många utövare i världen har lagt ned mycket av sin fritid på att förklara vad som egentligen händer i Kina och jobbat för att få ett slut på förföljelsen. Kinas konsulat vid Grönsakstorget i Göteborg är en plats dit utövare ofta går för att protestera mot förföljelsen och dela ut information om Falun Gong och förföljelsen till allmänheten, en aktion som i Sverige har stöd i grundlagen. Oftast har det inte varit några problem att få tillstånd att hålla manifestationer. Falun Gong-utövarna i Göteborg har dock erfarit hur inskränkningarna av yttrandefriheten i Kina har haft genomslagskraft även på svensk mark. Viveka Enoksson, en av utövarna som var på plats på Grönsakstorget berättade:

– Vi vet att polisen fick många klagomål från konsulatet för att vi var här utanför, men polisen kunde bara säga till dem att vi hade tillstånd. När vi senare skulle förnya tillståndet hakade något upp sig och vi fick vänta länge. Anledningen var att polisen hade utsatts för intensiva påtryckningar från konsulatet och nu antagligen ville slippa det i fortsättningen.

Efter många kontroverser anvisades utövarna till en begränsad plats längre bort från konsulatet. Utövarna tyckte att det var fel av polisen att ge efter för påtryckningarna från konsulatet så de fortsatte under en ganska lång tid att vara på det gamla stället. Det hade de laglig rätt till eftersom de bara var några få och inte satte upp några banderoller.

– Vi var där så gott som dagligen och varje gång kom polisen och föste bort oss till det nya stället. Det var uppenbarligen en fråga om hur lagen skulle tolkas men vi ville inte bråka med polisen, de satt ju också i kläm. En gång diskuterade vi grundlagen. Den enda gången åkte polisstyrkan därifrån utan att vi hade flyttat på oss.

Efter att polisen under lång tid hade tvingats till platsen varje dag tyckte Falun Gong-utövarna i Göteborg att de inte kunde fortsätta så, utan godtog den nya platsen. Där sätter de upp många banderoller som syns lång väg.

– Det var av hänsyn till polisen som alltid har agerat mycket korrekt när vi sökt tillstånd för våra aktiviteter som vi gick med på att flytta oss, sade Viveka.

– Den här förföljelsen har pågått alldeles för länge. Den måste ta slut snart, sade Nina.”Don’t Look the Other Way! Thousands of Lives Depends on Your Voice! Stop the Mass Killing of Falun Gong Practitioners in Chinas Labour Camps” (Titta inte bort! Tusentals liv hänger på din röst! Stoppa massmordet på Falun Gong-utövare i Kinas arbetsläger) löd budskapet på en av banderollerna. (Foto: Susanne Adler/ Epoch Times)