En till domare hoppar av från Röda khmerernas rättegång
En utländsk turist går förbi skallarna från Röda khmerernas offer som visas i en stupagrav på före detta dödens fält vid Choeung Ek i utkanten av Phnom Penh den 2 februari 2012. (Foto: Hoang Dinh Nam / AFP / Getty Images)


Det är den andra västerländska domaren inom ett halvår som avgått från den FN-stödda tribunalen med uppgift att utreda och åtala Röda khmerernas tidigare ledare i Kambodja.

Schweizaren Laurent Kasper-Ansermet sade att hans undersökningar av brott, som begåtts av Kambodjas tidigare kommunistiska regim, ständigt blockerades av hans kambodjanska motpart, domaren You Bunleng.

”Domare You Bunlengs aktiva motstånd mot undersökningsfallen har lett till en dysfunktionell situation” i domstolen, sade den Internationella domstolen i Kambodja (ECCC=Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ) i ett uttalande på måndagen.

Kasper-Ansermets föregångare, den tyska domaren Siegfried Blunk, avgick i oktober förra året och åberopade också kambodjanska myndigheters försök att blanda sig in i arbetet av den FN-stödda tribunalen.

Sedan den dagen som Kasper-Ansermet, ställföreträdande domare vid den tiden, utsågs att ersätta Blunk i enlighet med bestämmelserna i ECCC, har stämningen varit av typen ”icke-samarbete”.

I december förra året, när Kasper-Ansermet kom för att överta Blunks uppgifter, utfärdade domare Bunleng omedelbart ett uttalande som sade att utan kambodjanska regeringens godkännande skulle ”alla processuella åtgärder vidtagna av domaren Laurent Kasper-Ansermet inte vara juridiskt giltiga.”

Kasper-Ansermet fick i uppdrag att driva på utredningar av fallen 003 och 004, som den kambodjanska regeringen mycket aggressivt försökt att stoppa.

”Om de vill befatta sig med målen 003 och 004, bör de bara packa sina väskor och lämna landet”, sade Kambodjas informationsminister i maj förra året, rapporterade Epoch Times på den tiden.

I ett ECCC-uttalande på måndagen sades det att Kasper-Ansermet nyligen haft ett informellt möte med domaren Bunleng, under vilken den kambodjanska domaren vägrade att diskutera fallen. Bunleng försåg istället sin schweiziske motpart med en skriftlig order som krävde att han omedelbart upphör med sin ”olagliga verksamhet”.

Trots att namnen på dem som nämns i fallen 003 och 004 aldrig offentliggjorts, är det allmänt bekant att de har positioner i den nuvarande administrationen.

Den kambodjanska regeringen har hävdat att dessa fall bör stoppas eftersom det endast kommer att medföra sociala störningar om man tar dem till rättegång.

Kasper-Ansermets avgång kommer att träda i kraft den 4 maj. Innan dess planerar han att fortsätta med sitt arbete som förut. Nyligen underrättade han de misstänkta i de två fallen om deras rättigheter, och han planerar att genomföra intervjuer med målsägande med början denna vecka.

Människorättsorganistationerna och överlevande från folkmordet har utövat stark press på FN för att säkerställa att ECCC fattar beslut om fällande domar. Röda khmerernas ”år nolls” skräckvälde under Pol Pots regim, mellan 1975 och 1979 dödade omkring 2 miljoner människor av en befolkning på 5 miljoner genom avrättning, tortyr, svält eller överansträngning.

Hittills har domstolen bara avkunnat en fällande dom, till Kaing Guek Eav, känd som ”Duch”, som dömdes till livstids fängelse för att ha övervakat och beordrat tortyren av över 15 000 personer.

Översatt från engelska