En "sol-tsunami"
(Foto: Med tillstånd av JAXX / NASA.gov)


Satelliter observerade den 1 augusti att den sida som solen vänder mot jorden hade sänt ut en serie solstormar av klass C.

En geo-magnetisk storm utlöstes när solstormen nådde jordatmosfären på tisdagsnatten. Den varade i 12 timmar vilket är tillräckligt för att sprida ett norrsken i den nordliga hemisfären enligt spaceweather.com.

Det blev en “sol-tsunami” som NASA kallar den, när de laddade partiklarna från solstormen spred norrskenet från Europa till Nordamerika, där himlen glimrade av lila, grönt, blått och oranget ljus.

Mer info på http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40359/

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal