En smeds löfte


Det fanns en lärd person som levde i Taiyuan, Shanxi provinsen, i slutet av Suidynastin (581-618 e.Kr.). Han var mycket fattig och hade en stor familj. Han förtjänade sitt uppehälle genom att undervisa yngre barn.

Hans hem låg mycket nära ett lagerhus. En dag smög han in där och upptäckte tiotusentals snören med mynt. (Kinesiska mynt hade vid den här tiden hål och de träddes upp på snören.) När han var på väg att ta ett par snören med mynt, uppenbarade sig framför honom en man som höll i ett spjut och var klädd i en gyllene rustning.

– Om du vill ta dessa pengar måste du ha ett lapp från Weichi Jingde, eftersom pengarna tillhör honom. sade mannen.

Den lärde mannen letade överallt efter Weichi Jingde men kunde inte hitta någon med det namnet under en ganska lång tid.

En dag gick han till en smedja och fick höra att en av arbetarna där hette Weichi Jingde. När han kom in i smedjan såg han en naken ryggtavla och ett smutsigt hår. Det var Weichi som smidde järn. Den lärde mannen väntade tills Weichi slutat sitt arbete och hälsade sedan respektfullt på honom.

Weichi blev förvånad och frågade honom:
– Varför har du, som är en lärd man, kommit till mig?

– Min familj är fattig men du är mycket rik. Jag vill be dig om 500 myntsnören. Kan du vara vänlig och bevilja mig denna begäran, svarade den lärde mannen

Weichi blev upprörd och sade:
– Jag är smed. Hur skulle jag kunna vara rik? Förolämpar du mig?

– Snälla du, förbarma dig över mig. Skriv bara en lapp och ge den till mig. Du kommer att veta vad som är på gång i framtiden, svarade den lärde mannen. 

Weichi tänkte att han inte hade något att förlora, så han bad den lärde mannen att skriva ett meddelande åt honom som han kunde underteckna. Den lärde skrev då på en papperslapp: ”Jag ger till [hans eget namn] 500 myntsnören” och daterade den och Weichi godkände noteringen genom att underteckna den.

Den lärde mannen tackade honom och gick iväg. Weichi och hans lärlingar skrattade eftersom de tyckte att den lärde mannen var helt absurd.

Den lärde mannen gick tillbaka till lagerhuset och visade lappen för mannen i den gyllene rustningen, som läste meddelandet och bekräftade att det var korrekt. Sedan bad han den lärde mannen att hänga meddelandet i takbjälken inne i lagerhuset och tillät honom sedan att ta exakt 500 myntsnören.

Flera år senare blev Weichi Jingde en av Li Shimings, kejsare Taizong av Tangdynastins, generaler. Hans meritlista under kriget var lång och kejsaren belönade honom med ett lagerhus fullt av tillgångar vid hans pensionering.

När Weichis underordnade öppnade lagerhuset och kontrollerade tillgångarna mot bokföringen fann man att 500 myntsnören saknades. När de skulle till och straffa mannen som vaktade lagerhuset, märkte de plötsligt meddelandet som hängde i takbjälken. Weichi blev chockad och skickade sitt folk att leta efter den lärde mannen.

Vid sitt möte med Weichi erinrade sig den lärde mannen i detalj vad han hade upplevt inne i lagerhuset för många år sedan. Weichi belönade den lärde mannen och delade resten av tillgångarna med sina vänner.

Denna berättelse säger oss att himlen avgör ens förmögenhet och rikedom, och inte ens ett litet fel är tillåtet i redovisningen.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38272/