En sjättedel av världens befolkning är undernärd
Barnen går i en statligt styrd förskola med speciell mat som tillhandahölls av World Food program den 18 oktober 2005 i Pyongyang, North Korea. (Gerald Bourke/WFP via Getty Images)


Nästan 1 miljard människor i världen är undernärda. Denna siffra motsvarar en sjättedel av världens befolkning, enligt en rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO).

Rapporten ”The State of Food Insecurity in the World 2009”, säger att i Asien och Stillahavsområdet lider uppskattningsvis 642 miljoner människor av kronisk hunger. I området söder om Sahara i Afrika är antalet 265 miljoner, i Latinamerika och Karibien 53 miljoner och i mellanöstern och Nordafrika 42 miljoner

I utvecklade länder är siffran 15 miljoner, enligt FAO: s årliga hungerrapport som i år är gjord i samarbete med World Food Program.

FN-experter pekar på flera viktiga orsaker till ökningen av svälten i världen. Den första är en global kris som påverkar de ledande ländernas ekonomi, vilket minskar möjligheterna att övervinna effekterna av devalvering av valutan och upplåning. Officiellt utvecklingsbistånd förefaller också vara mindre sannolikt som en följd av den vacklande världsekonomin.

För att lösa problemet med svält och fattigdom skulle världens ledare behöva göra samma sak som de gör för att lösa den ekonomiska krisen, mobilisera miljarder dollar på kort tid, anser FAO: s generaldirektör Jacques Diouf.

– Vi har de ekonomiska och tekniska resurserna för att utrota hungern, sade Diouf och fortsatte:

– Investering i jordbruket i utvecklingsländerna är en nyckelfråga. Eftersom en välmående jordbrukssektor är viktig inte bara för att övervinna svält och fattigdom utan också för att säkerställa den allmänna ekonomiska tillväxten.

Den andra anledningen är enligt rapporten att världens länder idag är mer ekonomiskt sammanlänkade än de var tidigare. Detta förhållande gör dem känsliga för förändringar i den globala marknaden.

Till exempel uppgick intäkterna i Latinamerikas ekonomi till 184 miljarder dollar 2007 och har nästan halverats till 89 miljarder under 2008 och förväntas halveras igen 2009 till 49 miljarder dollar, enligt rapporten.

Enligt ekonomerna innebär detta att konsumtionen måste minskas, och för vissa låginkomstländer med livsmedelsbrist kan anpassningen av konsumtionen innebära en minskning av importen av viktiga livsmedel och medicinsk utrustning och mediciner.

Förra året anslog EU en miljard euro till en livsmedelsanläggning för att lagra och leverera livsmedel till behövande länder. Vid årets G8-toppmöte i L’Aquila, Italien, lovade EU att bidra med 2,7 miljarder euro till detta initiativ, vilket gör EU till den största bidragsgivaren.

– World Food Day ska tjäna till att påminna var och en av oss om att vi måste göra allt vi kan för att förhindra att mer än en miljard människor (svälter) går hungriga, sade Karel de Guta, EU-kommissionär för utveckling och humanitärt bistånd till World Food Day i ett uttalande.

Enlig EU har 33 miljoner människor redan fått nödvändig hjälp. Till exempel har 26 000 ton utsäde och gödningsmedel anskaffats och distribuerats till 176 000 utsatta jordbrukare i Zimbabwe, vilket utgör mellan 10 och 15 procent av jordbrukskollektiven i landet.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23921/