En petition mot organstölder i Kina når en milstolpe
Tyska medborgare undertecknar en petition mot påtvingade organstölder som görs i Kina. (Foto: Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH)


Med tanke på att Folkrepubliken Kina gör ett försök att få sitta med i Rådet för mänskliga rättigheter i FN, finns nu en petition som borde få varje diplomat i världen att sätta sig käpprakt upp och reagera. Petitionen är initierad av Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), Läkare mot påtvingade organstölder, en grupp opinionsbildare som uppmanar FN att kräva att Kina helt upphör med organstölder från samvetsfångar.

Många kommer att bli förvånade när de får reda på att regimen i Kina till och med anklagas för att ägna sig åt sådana handlingar, trots att en växande hög med bevis tyder på att organstölderna har pågått ända sedan omkring år 2000.

Internationell uppmärksamhet har tvingat fram vissa förändringar i den kinesiska transplantationsverksamheten, bland annat löften om reformer, men DAFOH litar inte på att alla organstölder har upphört. Särskilt när Kinas kommunistiska myndigheter fortsätter att förneka att de gör några fel.

Läkargruppen har samlat in nästan 450 000 underskrifter hittills, från över 32 länder. Den 1 oktober, dagen för grundandet av Folkrepubliken Kina, passade man på att ge en lägesrapport. Theresa Chu, DAFOH:s juridiska ombud för Asien-Stillahavsområdet, talade vid en manifestation i Hongkong, som arrangerades för att uppmärksamma tillfället. Planen är att fortsätta samla underskrifter och sedan skicka dem till FN den 10 december.

Petitionen som finns tillgänglig på gruppens webbsida säger att de som undertecknar den är ”oroade över bevisen på påtvingade organstölder från fängslade Falun Gong-utövare i Kina”. Petitionen beskrev detta som ”en oerhört ond form av förföljelse mot denna fredliga andliga utövning.” Falun Gong är en andlig disciplin som har förföljts i Kina sedan 1999.

En stark vädjan riktas till FN:s människorättskommissionär om att uppmana Kina att ”omedelbart upphöra med” påtvingade organstölder, inleda en undersökning avsedd att leda till åtal mot förövarna, samt uppmana det kinesiska kommunistpartiet att stoppa sin kampanj mot Falun Gong-utövare generellt.

Sådana krav kanske inte kan uppfyllas fullt ut, med tanke på att ett stopp för kampanjen mot Falun Gong skulle leda till krav på att partiets högsta ledare i ställs till svars för brott mot mänskligheten, men internationella påtryckningar har tvingat fram förändringar i Kina tidigare, enligt läkaren Damon Noto, talesman för DAFOH.

”Även om vi inte kan få ett slut på påtvingade organstölder, kanske vi får se att de öppnar sig ytterligare och begränsar det som pågår”, sade Noto. ”Avsikten är att trycka på Kina från många håll: FN, det internationella transplantationssamfundet, det medicinska samfundet, och hoppas att summan av att alla dessa krafter utövar påtryckningar ska ge viss förändring.”

FN:s kommitté mot tortyr krävde år 2008 att Kina ger ”en fullständig förklaring till källan för organtransplantat”, och inleder en undersökning samt ”vidtar åtgärder, när så är lämpligt, för att se till att de ansvariga för sådana övergrepp åtalas och straffas”.

När trycket ökade gick den kinesiska regimen från att direkt förneka att de använder avrättade fångar, till att erkänna att över 90 procent av deras organ kom från den källan. Nyligen medgav en kinesisk tjänsteman inom sjukvården att organ skördats utan medgivande i åratal.

Översatt från engelska.


En volontär från Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) informerar förbipasserande om en petition som uppmanar Folkrepubliken Kina att upphöra med organstölder från samvetsfångar, på Via Calimala i den gamla stadskärnan i Florens, Italien, den 22 september 2013. Manifestationer arrangerades den 1 oktober där det gavs en lägesrapport för petitionen. (Foto: DAFOH)

En volontär från Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) informerar förbipasserande om en petition som uppmanar Folkrepubliken Kina att upphöra med organstölder från samvetsfångar, på Via Calimala i den gamla stadskärnan i Florens, Italien, den 22 september 2013. Manifestationer arrangerades den 1 oktober där det gavs en lägesrapport för petitionen. (Foto: DAFOH)


Aktörer visar tortyrmetoder som används mot Falun Gong-utövare i Kina, medan demonstranterna håller skyltar under en presskonferens till stöd för Representanthusets Resolution 281 i San Francisco City Hall, USA, den 5 september. (Foto: Epoch Times)

Aktörer visar tortyrmetoder som används mot Falun Gong-utövare i Kina, medan demonstranterna håller skyltar under en presskonferens till stöd för Representanthusets Resolution 281 i San Francisco City Hall, USA, den 5 september. (Foto: Epoch Times)


En Falun Gong-utövare informerar förbipasserande om en petition som uppmanar Folkrepubliken Kina att upphöra med organstölder från samvetsfångar, framför den kinesiska ambassaden i Jakarta den 1 november 2012. (Foto: DAFOH)

En Falun Gong-utövare informerar förbipasserande om en petition som uppmanar Folkrepubliken Kina att upphöra med organstölder från samvetsfångar, framför den kinesiska ambassaden i Jakarta den 1 november 2012. (Foto: DAFOH)