En ny bild av universums födelse
Nasas satellit WMAP har tagit en bild av universum som det såg ut precis efter ”Big Bang”, vilket har fått vetenskapsmän att revidera modellerna över hur universum utvecklats till sitt nuvarande stadium. (Foto med tillstånd av vetenskapsteam i Nasa/WMAP)


Genom att använda de senaste astronomiska observationerna från Nasas WMAP-satellit säger sig vetenskapsmän har kartlagt universum som det såg ut en triljondels sekund efter ”Big Bang”.

De senaste tre åren har satelliten Wilkinson Microwave Anisotropy Probe uppmätt skillnader i temperatur i den svaga bakgrundsstrålning som blivit kvar efter att vårt universum skapades, varigenom en högupplöst bild skapats av den svagaste kosmiska signal som någonsin upptäckts.

”Vi har aldrig tidigare kunnat förstå det tidiga universum med sådan precision”, sade professor Charles L. Bennett, högste forskare inom WMAP, i ett pressmeddelande.

Vetenskapsmän inom Nasa sade att den nya informationen är det bästa beviset hittills som stödjer ”uppblåsningsteorin” för universums evolution. I något som kallas ”kvantfluktuation” exploderade det extremt sammanpressade submikrokosmiska universum till existens för 13,7 miljarder år sedan.

Inom 400 miljoner år, ett ögonblick med kosmiska tidsmått mätt, hade universum expanderat och kylts ner tillräckligt för att de första stjärnorna skulle kunna skapas. Detta är mycket tidigare än vad som tidigare förutsagts.

Baserat på nya astronomiska observationer så accelererar universums expansionshastighet, drivet av en okänd kraft som kallas ”mörk energi”. Detta fenomen att expansionen accelererar kunde inte förutsägas av tidigare teoretiska modeller.

Enligt forskare på WMAP utgör ”mörk energi” 74 procent av materian i universum. 22 procent utgörs av ”mörk materia” och endast 4 procent utgörs av atomer.

Enligt nya data från professor Peter Bermann på Max Planck Institute, i Bonn, Tyskland, och professor Alexander Kusenko på University of California i Los Angeles, har de antytt att den mörka materian kan vara sammansatt av en ännu ej upptäckt mikroskopisk partikeltyp som kallas ”steril neutrino” och som bidrog till att skapa de tidigaste stjärnorna.

I en utgåva av Physical Review Letters visade vetenskapsmän att när denna mörka materia förfaller så påskyndas skapandet av väte. Detta skulle kunna ha hjälpt till att lysa upp de första stjärnorna 20-100 miljoner år efter Big Bang, vilket WMAP:s information förutsäger.

Neutrinos är mystiska partiklar som är svåra att upptäcka och som skapas av stjärnor och i nukleära processer. Vetenskapsmän har först nyligen kunnat visa att neutrinos har en extremt liten massa, och kan anta ett antal olika former.

Omvandlingen mellan de olika formerna observerades för första gången förra månaden av ett forskningsteam från Fermi National Accelerator Laboratory i USA.

Genom att studera den stora mängden neutrinos i universum hoppas vetenskapsmännen kunna förstå ursprunget för neutrinos, protoner och elektroner, som bygger upp den materia vi kan se.

I en annan artikel i numret av Nature den 16 mars, rapporterade astronomen professor Mark Morris på University of California i Los Angeles och några kollegor om upptäckten av en ”dubbelspirals-nebulosa” nära Vintergatans centrum.

Den långa nebulosan observerades genom Nasas mycket känsliga infraröda teleskop Spitzer Space Telescope och befanns bestå av två spiraler som var sammantvistade ganska likt en DNA-spiral.

”Ingen har någonsin sett något liknande förut i kosmos. De flesta nebulosor är antingen spiralgalaxer fulla av stjärnor eller formlösa amorfa anhopningar av damm och gas –rymdväder, det vi ser indikerar en hög ordningsgrad”, sade professor Morris i ett pressmeddelande.

Enligt professor Morris är den tvinnade formen på nebulosan relaterad till den ökade styrkan av det magnetiska fältet nära galaxens centrum, vilket orsakar många underliga fenomen som inte observerats på andra ställen i galaxen.