En närmare titt på "röd journalistik"
En ny elektronisk affischtavla, som den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua leasat från och med den 1 augusti, finns nu att beskåda på Times Square i New York. LED-skylten är 18.3 x 12.2 meter och är placerad på byggnaden på Times Square 2. (Foto: AFP/Stan Honda)


Begreppet journalistiken betyder något annat i ett land som Kina, där yttrandefriheten förtrycks hårt och där de inhemska tidningarna och etermedierna är till för att sprida propaganda.

Kina är ett av de länder i världen som sätter flest journalister i fängelse. Där skapades de största medierna, såsom nyhetsbyrån Xinhua, för att tjäna det styrande kommunistpartiet.

Ding Ke, som tidigare arbetade som reporter för Guangming Daily, en statligt ägd kinesisk tidning, avslöjade några av de metoder som används för Epoch Times 2005, när han delade med sig av sina erfarenheter som utrikeskorrespondent i Washington D.C. Nu bor Ding i USA, och har avslöjat att hans journalistarbete var en täckmantel för hans jobb som spion.

– Å ena sidan rapporterade
jag nyheter men å andra sidan samlade jag in information för ministeriet för statlig säkerhet, sade han.

– Det krävdes av oss att vi kontaktade olika grupper för att försöka komma över användbar information, särskilt bland de nästan 30 miljoner utlandskineserna.

Ding sade att efter att han tagit examen från Pekings språkinstitut på 80-talet hamnade han på den centrala undersökningsbyrån, som senare döptes om till nationella säkerhetsdepartementet, där han utbildades i en månad. Sedan skickades han till Guangming Daily för att arbeta och ”förbereda för underrättelseinsamling i framtiden.”

— Vid den tiden ombads vi att lära oss informationsinhämtning från alla möjliga personer vi kom i kontakt med.

Ding sade att det var viktigt för informationsinhämtningen att man blev vän med alla möjliga sorters människor och etablerade långvariga relationer. När sedan omständigheterna var de rätta var det lätt att få en stadig ström av information.

Andra spioner arbetade som diplomater, ekonomianalytiker eller med kulturella organisationer, sade han.

Förr var Xinhua nästan synonymt med kommunistpartiet i vissa delar av världen, och de högsta positionerna inom Xinhua innehades av högt uppsatta partikadrer.

Xu Jiatun var chef för Xinhua i Hongkong mellan 1983 och 1990 och sekreterare för kommunistpartiets arbetskommitté för Hongkong och Macao.

Han lämnade Kina efter massakern på Himmelska fridens torg och avslöjade 2010 hur Xinhua var partiets representant i Hongkong på 80-talet när det fortfarande var en brittisk koloni. Xu tillbringade en tredjedel av sin tid i Kina och en tredjedel med att dinera med viktiga personer i Hongkong. Ibland kunde det bli fem eller sex måltider per dag.

Xus efterträdare, Zhou Nan, var vice utrikesminister.

Xu sade att Xinhuas reportrar i Hongkong på 80-talet inte tilläts gå omkring på gatorna själva och isolerades från omvärlden så de inte skulle korrumperas av “kapitalismens stora färgningskar”.

Kinas kommunikationsuniversitet publicerade nyligen en rapport på sin hemsida om hur den kinesiska regimen förberett studenter för karriärer i utlandsfilialer till de stora kinesiska medierna.

I rapporten beskrev universitetet en viktig ritual som genomförs strax innan de utexaminerade studenterna ska göra sin utlandspraktik.

Studenterna tas till Yan’an, det kinesiska kommunistpartiets födelseplats, för att avlägga eder till partiet.

“Prick klockan tre på eftermiddagen den 14 juli 2011 stod studentrepresentanter från Tsinghua-universitetet och kommunikationsuniversitetet på toppen av Qiangliang i Yan’an. I hällregnet höll de upp sina knutna nävar och avlade en ed: Att arbeta vidare och främja partiets goda traditioner inom journalistik, att hålla fanan högt och beakta det större sammanhanget … att göra vårt bästa för att tillfredsställa partiet och folket som journalist.”

I artikeln meddelades att studenterna skulle på praktik till utländska avdelningar av Xinhua, CCTV, China Daily och China News Service.

Översatt från engelska