En miljon namn för slut på förföljelsen av Falun Gong
Zhu Wanqi (till vänster), talesperson för Falun Gong, presenterar ett brev för att samla namnunderskrifter i kampanjen. (Li Ming/The Epoch Times)


På nyårsdagen initierade ”Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong” (CIPFG) i Kina – en grupp bestående av 400 politiker, advokater och personer engagerade i mänskliga rättigheter – en världsomspännande namninsamlingskampanj som kräver att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) ska stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina.

De involverade grupperna uppmärksammade den historiska betydelsen av att inleda kampanjen i Hongkong, då många av de förföljda från Fastlandskina lovade att föra nyheten om insatsen vidare till fastlandet.

”Säg nej till KKP:s våldsamheter”

Zhu Wanqi uttryckte under inledningsceremonin sin tacksamhet för CIPFG:s insats och tillade att hon och gruppen hon representerar kommer att göra allt de kan för att stödja kampanjen.

– Falun Gong-utövare från hela världen stödjer CIPFG:s appell. Den här kampanjen har en djup historisk innebörd, speciellt i Hongkong som är på kinesiskt territorium. Vi hoppas att världens alla godhjärtade människor kontaktas, från person till person och från hjärta till hjärta, hjälper oss och CIPFG att föra ut budskapet ‘Säg nej till KKP:s våldsamheter,’ vidare.

Målet att samla en miljon signaturer uppmanar KKP att stoppa förföljelsen av Falun Gong före de olympiska spelen, att omedelbart frige alla utövare som fängslats för sin utövning, och stoppa förföljelsen av vänner, försvarsadvokater och andra personer som visar sitt stöd för Falun Gong-utövare, till exempel Gao Zhisheng. Underskrifterna kommer att skickas till den internationella olympiska kommittén (IOC), alla nationella olympiska kommittéer, statsledare, regeringar och organisationer innan OS, berättar Zhu Wanqi.


Början av paraden mot förföljelsen av Falun Gong efter inledningsceremonin i Hongkong. (Li Ming/The Epoch Times)

Början av paraden mot förföljelsen av Falun Gong efter inledningsceremonin i Hongkong. (Li Ming/The Epoch Times)

En demonstration av samvete och medkänsla

En av de som inlett rättsprocess mot den tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin, Zhu Keming, menade att CIPFG:s kampanj över världen är absolut nödvändig eftersom Jiangs regim inledde folkmord och tortyr av Falun Gong-utövare i Kina.

– Många oskyldiga människor har tvingats lämna sina hem och söka efter trygghet, förklarade Zhu Keming. Oräkneliga familjer har ödelagts och många sattes i fängelse där de fick utstå grym tortyr och till och med blev berövade sina inre organ medan de fortfarande var vid liv.

Han uppmanade alla att deltaga i aktiviteten och tillade:

– Den här kampanjen är ett tillfälle för alla att ge uttryck för sin medkänsla och sitt samvete, samtidigt som ger möjlighet för alla i att sätta stopp för KKP:s ondskefulla agerande.

En vädjan till Hongkongborna att verka för mänskliga rättigheter i Kina

I ett inspelat uttalande kritiserade vice ordföranden för den asiatiska grenen av CIPFG, Szeto Wah, KKP för att ha misslyckats med att verkställa löftet om att förbättra situationen gällande mänskliga rättigheter före OS i Peking 2008.

Wah menade att den här antiförföljelsekampanjen blir än mer betydelsefull då den inleds i Hongkong som ligger på kinesiskt territorium.

– Det ger extra innebörd åt att inleda kampanjen i Hongkong för att samla in en miljon namn som kräver ett slut på KKP:s förföljelse av Falun Gong. Hongkongborna måste göra sin del i att kräva att KKP fullföljer sitt löfte om att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina. Här vänder jag mig till alla människor som stödjer mänskliga rättigheter att deltaga i kampanjen, sa Wah.


Cheng Sen från Shanghai ger sitt stöd till kampanjen och skriver sitt namn på listan. (Li Ming/The Epoch Times)

Cheng Sen från Shanghai ger sitt stöd till kampanjen och skriver sitt namn på listan. (Li Ming/The Epoch Times)

Sprida budskapet i Kina

Cheng Sen och Li Jiliang från Shanghai var några bland de första som skrev på kampanjens lista. De lovade att sprida budskapet till kineser så att fler kan stödja och bidra till kampanjen ”En miljon namn.”

Efter ceremonin organiserade Falun Gong-utövare en demonstration framför Kinaregimens förbindelsekontor i Hongkong, med krav på att KKP stoppar förföljelsen av Falun Gong i Kina. Namninsamlingen fortsatte och både invånare och utländska besökare gav sitt stöd åt aktiviteten.

Översatt från version